د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

اخلاق افغانی ما حکم می کند، که باید ادعای احمد ایشچی علیه عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست‌جمهوری، با شفافیت تمام و دقت عادلانه بررسی گردد!

افغان تحرک 15.12.2016 11:20

موضوع ادعای احمد ایشچی علیه عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست‌ جمهوری، یک موضوع جدی می باشد که باید هر چه زود تر، و آنهم به شکل دقیق و با شفافیت کامل و عدالت لازمه بررسی شود!


اخلاق عدالت پسند افغانی ما در این باره، نه تنها اینکه عدالت لازمه را توقع دارد، بلکه از قوۀ قضایی افغانستان در این رابطه شفافیت کامل و بررسی دقیق دقیق می طلبد!


تمامی ارگان های حکومت افغانستان از "الف" تا به "ی" باید قوای قضاییۀ افغانستان را در ساحۀ "حقیقت یابی" و بررسی دقیق موضوع صادقانه معاونت نمایند!


هرگاه، خدای نا خواسته، ادعای احمد ایشچی بررسی دقیق نشود، حکومت افغانستان در بین مردم بی اعتماد تر میشود، زیرا موجودیت فساد اداری پانزده سال اخیر در دستگاۀ دولتی افغانستان، و سهل انگاری متواتر در ساحۀ مبارزه با فساد اداری که در این اواخر بلاخره"حرکت حلزونیی" را به خود کسب نموده است، قناعت خاطر "مملکت وندان" افغان را حاصل نه نموده، چنانچه یکی از عوامل عمدۀ فاصله گرفتن مردم از دولت را در همین پانزده سال اخیر با عث گردیده است.


افغانها از دولت و حکومت افغانستان در کنار امنیت، عدالت و قانونیت می طلبند!فرهنگ معافیت مفسدین اداری و فرهنگ معافیت قانون شکنی ها، باید در افغانستان عزیز پایان یابد!


بدون شک که این مسولیت دولت افغانستان و وظیفۀ اساسی قانون و قانونیت در افغانستان و وظیفۀ اساسی دستگاه قضایی افغانستان میباشد که به مملکتوندان و یا هیوادوال ما باید حس امنیت بدهند. آیا هر گاه دولت افغانستان و دستگاۀ قضایی در افغانستان به مملکتوندان و یا به هیوادوال ما حس امنیت داده نتواند، مردم از دولت فاصله و دوری اختیار نمی ورزند؟
واضعیست که در آن صورت مردم از دولت فاصله و دوری اختیار می ورزند، یعنی اعتبار دولت در نزد مردم "کم" و "کمتر" شده میرود.


دولتمردان باید متوجه این نکتۀ اساسی باشند که مملکتوندان و یا به هیوادوال ما امروز فقط و فقط به "موتر سواری، طیاره سواری، نکتایی بازی و پکول بازی" های دولتمردان ما بازی و فریب نمی خورند، و از آن جای که "دولتداری" یک مسولیت بزرگ میباشد، کار دقیق نیز می طلبد!


-----------------------------------------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما