د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

درست نویسی پشتو (معرفی کتاب)

مصطفی «عمرزی» 14.12.2016 12:08

با برگردان دری این کتاب، گام دیگر- ضمیمه ی منابع آموزش زبان ملی- رسمی پشتو، برداشته می شود. این کتاب با تجربیات بیش از دو دهه ی مولف آن در عرصه ی تدریس، از ویژه گی برخوردار است. در واقع توجه بر نیاز ها، کاستی ها و دقت در کاربرد دستور عام و یک دست، کتاب «درست نویسی پشتو» را در شمار کتاب هایی معرفی می کند که نه فقط محصل زبان پشتو را برای نگارش درست، رهنمود است، بل با برگردان دری، کسانی که دانش مقدماتی زبان دارند، می توانند برای اصلاح دشواری های نگارش- از این کتاب استفاده کنند.  

کتاب «درست نویسی پشتو» در سطوح مبتدیان پوهنتون، شاید در شمار کتاب هایی نباشد که آغاز الفبایی دارند، اما پس از آگاهی مقدماتی از زبان، این کتاب به عنوان متمم خوبی معرفی می شود تا به زبان پشتو، نگارش بهتر ارایه دهیم.

هرچند زمان طولانی ست زبان پشتو، جزو زبان های رسمی ما قرار دارد، اما بی ثباتی سیاسی و تغییر رژیم هایی که حتی در سطح ایدیالوژیک نیز رهروان بسیار همفکر ندارند، روند تعمیم و فهم کتابی- نوشتاری زبان های رسمی افغانستان را ایستایی داده است. تعقیب نصاب دولتی- سیاسی و تورید سلیقه، پا به پای بی ثباتی سیاسی- اجتماعی، زبان های رسمی افغانستان را در جایگاهی قرار می دهند که اگر امروز دچار خدشه اند و تحاریف مقوله ی تهاجم فرهنگی، نام ها و واژه گان را اجازه نمی دهند در کلیشه ی یک دست، نقش بهتر ارایه ی آگاهی و ذهنیت مثبت ایفا کنند، بیشتر از همه بر می گردند بر انحراف سیاسی و نبود منابع مورد نیاز.

یادآوری:

ناشر کتاب «درست نویسی پشتو»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمن نشر دانش)

محل پخش و فروش کتاب «درست نویسی پشتو»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت رحیم گردیزی، جاده ی ده افغانان- دهن باغ، کابل.