د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

آقای احمد ولی مسعود! مقبرۀ احمد شاه مسعود را کی اعمار و مهندسی نموده است؟

افغان تحرک 08.12.2016 11:22

فرستنده: جمیل احمد، عزیز زاده


آقای احمد ولی مسعود! مقبرۀ احمد شاه مسعود را کی اعمار و مهندسی نموده است؟


این سوالی است که مردم ما از آقای احمد ولی مسعود و یا هم از آقای احمد ضیا مسعود دارند.

زیرا در این اواخر در میدیای افغانی ما موضوعاتی در بارۀ اظهارات آقای احمد ولی مسعود و یا هم در بارۀ اظهارات آقای احمد ضیا مسعود در ارتباط موضوع "قهرمان ملی بودن در افغانستان" به نشر رسیده اند که این اظهارات آقای احمد ولی مسعود و یا هم اظهارات آقای احمد ضیا مسعود در در بارۀ موضوع "قهرمان ملی بودن در افغانستان" تعدادی را نا رحت ساخته است!

از این روست که یک تعدادی از هموطنان عزیز ما در نبشته های شان یک سلسله سوالاتی را در قبال اعمار و مهندسی مقبرۀ احمد شاه مسعود نیز مطرح نموده اند.

مثلا، این سوالات را نیز مطرح نموده اند، که

- چرا مقبرۀ احمدشاۀ مسعود را مهندسین ایران اعمار کردند؟

- دلیل اصلی و اساسی این موضوع که مهندسین کشور ایران برای اعمار مقبرۀ احمدشاۀ مسعود دست به کار شدند چه بوده است؟

-ایا مهندسین کشور ایران در افغانستان قبلا هم کدام مقبره ای را طرح ریزی و یا اعمار نموده اند؟

- مصارف مقبرۀ احمدشاۀ مسعود را کی پرداخته است؟

- مبلغ اعمار و مهندسی مصارف مقبرۀ احمدشاۀ مسعود چند بوده است و توسط کی، و یا توسط کدام منبع ، و یا توسط کدام نهاد ، و از کدام مدرک این مصارف پرداخته شده است؟


- قضیه ای دست داشتن مهندسین کشور ایران در این موضوع، از چه قرار است؟


امید واریم در ضمینه پاسخ های دقیق سوالات بالایی مردم عزیز ما از جانب آقای احمد ولی مسعود و یا هم آقای احمد ضیا مسعود ارایه گردد!

--------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما