د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

رژیم ایران برای پیشبرد کار های استخباراتی اش از اتباع پاکستانی استفاده می کند!

افغان تحرک 09.07.2016 16:56

حتی در کشور با ثباتی چون کشور آلمان نیز رژیم ایران برای پیشبرد کار های استخباراتی اش از اتباع پاکستانی کار می گیرند!

مقام‌های قضایی آلمان چند روز قبل ( اوایل ماۀ جاری عیسوی، جولی ٢٠١٦م. که مطابق است با اواسط ماۀ سرطان ١٣٩٥ )، از دستگیری یک تبعۀ پاکستانی به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داده‌اند.

محاکم قضایی آلمان اسم این متهم ۳۱ ساله اعلام کرد که این متهم ۳۱ ساله که نامش "سید مصطفی ه." معرفی نموده اند که ۳۱ سال عمر دارد و در شهر برمن در شمال آلمان بازداشت شده است.

"سید مصطفی ه." متهم شده است که در ماه اکتوبر سال گذشته (اوایل خزان ۱۳۹۴) به رژیم ایران جاسوسی نموده و اطلاعاتی محرمانه ای را به ایران منتقل کرده است.

یکی از محاکم آلمان با پخش اعلامیۀ مطبوعاتیی اظهار می دارد که "سید مصطفی ه." با اطلاعاتی جاسوسی وابسته به ایران" در ارتباط بوده، و بعضی از فعالیت های یک عضو پارلمان آلمان را به رژیم ایران جاسوسی نموده، اما جزییات بیشتری در این ضمینه ارائه نمی‌ دهد.

منبع:
http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_78345670/bremen-pakistani-wegen-spionage-fuer-iran-festgenommen.html

منبع: http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1497248

منبع: http://www.focus.de/politik/deutschland/in-bremen-bka-nimmt-mutmasslichen-iranischen-spion-fest_id_5707972.html

برای ما افغانها این خبر دو سوال را مطرح می کند:

١. رژیم ایران که حتی در یک کشور اروپایی از اتباع پاکستانی برای اجرای مقاصد استخباراتی اش استفاده میکند، آیا این رژیم در داخل افغانستان نیز برای مقاصدش از اتباع پاکستانی نیز استفاده می کند؟

٢. رژیم ایران که از عمل جاسوسی حتی در یک کشور اروپایی، اروپاییی چون کشور آلمان ، از مستفید شدن عمل جاسوسی از نماینده گان پارلمان یک کشور اروپایی دریغ و ابا ندارند، آیا این رژیم در داخل افغانستان، در بین فعالیت های اعضای پارلمان افغانستان به چه پیمانه ای و تا چه حدی از عمل جاسوسی از نماینده گان پارلمان افغانستان خود را مستفید می سازد؟


به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه