د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

کتابخانه های افغانستان باید از نفوذ سیاسی کشور ایران رهایی یابند!

افغان تحرک 08.07.2016 10:05

در پانزده سال اخیر کشور ایران با سیاست های ماهرانه و محیلانه اش بطور بی سابقه ای کتابخانه های افغانستان را تحت نفوذ سیاسی کشور ایران قرار داده اند!

در اکثر کتابخانه های افغانستان دست های مریی و غیر مریی کشور ایران به مشاهده میرسند که مردم افغانستان بدان ذریعه به سمت یک نوع "تغذیۀ مغزی سانسور شده" که کوتاه مدت و طویل مدت خواسته های کشور ایران را در بر دارد، سوق داده میشود!سوال ها در این اند، که
- آیا کشور ایرانی که افغانها را در جنگ سوریه می فرستد و بدان ذریعه بخاطر منافع خود افغانها را قربانی میکند،
- آیا کشور ایرانی که بخاطر منافع اش در داخل افغانستان از هیچ نوع مداخلۀ ابا نمی ورزد،
- آیا کشور ایرانی که به مهاجرین افغان در داخل ایران مکتب رفتن، به پارک گشتن و زنده گی کردن را روا داری ندارد، چنانچه در بسا موارد حقوق حقۀ مهاجرین افغان در داخل ایران تلف می گردد،

آیا همین کشور ایران واقعا در مسایل آبادی افغانستان و در ساحۀ تنویر افکار عامۀ مردم افغانستان آنقدر علاقۀ پاک، دلسوزی و غم خوری دارد که از یک ونیم دهه بدینسو برای کتابخانه های افغانستان "کتابدار تربیه می کند"، برای کتابخانه های افغانستان صد ها هزار جلد کتاب می فرستد؟

مثلا:

-کتابهای اهدایی از طرف دولت ایران برای کتابخانه های مختلف در سراسر افغانستان چه نوع کتاب های اند؟

-کتابهای اهدایی از طرف دولت ایران برای کتابخانه های پوهنتون کابل،

-کتابهای اهدایی از طرف دولت ایران برای کتابخانه های پوهنتون های هرات و بلخ چه نوع کتاب های اند؟

بدون شک که هموطنان ما باید فرهنگ کتاب خوانی و فرهنگ مطالعه را از آن خود نمایند، و همین نخواندن کتاب و بیسوادی، یکی از بزرگترین مشکلات جامعۀ جنگزدۀ ما میباشد، و بدون شک که یک تعدادی از این همه کتابهای اهدایی از طرف دولت ایران برای کتابخانه های افغانستان خوب و مفید اند، مگر سوال در این است که آیا در طول پانزده اخیر دولت ایران جمعا و اکثرا چه نوع کتاب های را به افغانستان صادر نموده است و روی چه منظوری این کار را نموده است و چه تاثیرات مثبت و چه تاثیرات منفی را این عمل در جامعۀ افغانی ما ایجاد نموده است؟

آیا دولت افغانستان، امروز بعد از پانزده سال تمام، با موجودیت همه کحمک های جهانی توانایی اریابی دقیق وعلمی، و یا توانایی اریابی های دقیق علمی را در این ساحه دارد؟


به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه