د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

چرا "مزدوران رژیم ایران" در افغانستان می خواهند پروسۀ صلح بین الافغانی را بسیار محیلانه و ماهرانه مصدوم سازند! (قسمت اول)

افغان تحرک 17.06.2016 12:43

مزدوران رژیم ایران در داخل افغانستان از پانزده سال بدینسو به انواع مختلف و متنوع و به اشکال محیلانه در ضعیف نگهداشتن و تخریب دولت افغانستان ماهرانه نقش اساسیی را ایفا نموده اند که باید مورد غور، بررسی و ارزیابی های دقیق علمی قرار گیرد!

زمانی که در یک بحث اصطلاح "مزدوران رژیم ایران" وارد بحث ما میشود، بدون شک که در قدم اول باید تعریف نسبتا دقیق خود را از این اصطلاح داشته باشیم: یعنی این "مزدوران رژیم ایران" در افغانستان کی ها اند و چرا در پی مصدوم ساختن و تخریب پروسۀ صلح بین الافغانی و تضعیف دولت و حکومت افغانستان اند؟

از آنجایی که ضرورت به پاسخی نسبتا کوتاه تری را دارد، در ابتدا می پردازیم به جواب جز دوم سوال بالایی را که " چرا مزدوران رژیم ایران در پی تضعیف دولت و حکومت افغانستان اند؟ ".

علاقه مندان جواب این جز سوال را "چرا رژیم ایران در پی تضعیف و تخریب دولت و حکومت افغانستان است؟"، میتوانند از خلال محتویات و موضوعات هشت نکتۀ پایانی رد یاب گردند که موضوعات و محتویات این هشت نکته از این قرار میباشند:

١- بخاطری که رژیم ایران دولت و حکومت افغانستان را یک "پروژۀ امریکایی" تصور می کند و در عین حال از موجودیت یک سیستم "پلورالستی" و یا از موجودیت یک سیستمی که چندین حزب درآن حق فعالیت آزاد را داشته باشد، و آن هم در کشور همسایۀ خود، در ترس است، زیرا رژیم ایران میترسد که هر گاه مردم ایران به چشم و سر مشاهده نمایند که مردم افغانستان آهسته آهسته در سمت یک سیستم مشروع و قانونی چند حزبه "یک سیستم پلورالستی" در حرکت اند، و هرگاه افغانستان از این طریق واقعا به ثبات سیاسی و رفاه برسد، در آن وقت "رژیم آ خوندی ولایت فقی" جواب مردم ایران را چه بدهد. چنانچه سران رژیم ایران از آن جمله رهبر ایران آقای خامنه ای بار ها در بیانیه های خود تکرار نموده است که رژیم ایران به خاطر منافع اش، صخره به صخره و خارج از مرز های ایران به مقابل امریکا و خواسته های امریکا به جنگ و ستیز می پردازد. از این روست که رژیم ایران برای بقای خود و برای "کرخت نگاهداشتن مردم ایران، مزدوران خود را در افغانستان از پانزده سال بدینسو به ضعیف ساختن و تخریب دولت و حکومت افغانستان و حتی نیز برای تضعیف و تخریب خرد گرایی در افغانستان توظیف نموده است!

٢- بخاطری که رژیم ایران در یک "افغانستان ضعیف و تکه تکه" به آسانی نفوذ خود را بیشتر و بیشتر ساخته خواهد توانست، و بخاطری که رژیم ایران پلان های توسعه طلبی منطقوی خویش را در یک "افغانستان ضعیف و تکه تکه" به ساده گی پیش برده خواهد توانست!

٣- بخاطری که رژیم ایران در سطحی جهانی به حیث "دلال افغانستان" به امتیاز طلبی های منطقوی خود دسترسی پیدا کرده بتواند و به حیث "دلال افغانستان" مثلا با امریکا، روسیه به معامله و باجگیری های از این رابطه به دست آورد!

٤ - بخاطری که رژیم ایران آله سازی های "سیاسی-مذهبی اش" را که از زمان صفویان تا به امروز با "افت و خیزی" در آنکشور رایج بوده و هنوز هم ادامه دارد، توسعه بخشیده بتواند!

٥ - بخاطری که رژیم ایران بستر ابزار سازی های "سیاسی-زبانی-فرهنگی اش" را توسعۀ منطقوی بخشیده بتواند!

٦ - بخاطری که رژیم ایران برای "تاریخ های تحریف شده و جعلی اش" خریدارانی کمایی نماید، می خواهد آواز خردگرایی را در افغانستان "سرمه خور" گرداند، و همچنان دولت و حکومت افغانستان را ضعیف و تخریب نماید!

٧ - بخاطری که رژیم ایران در موقع موجودیت یک دولت و حکومت ضعیف در افغانستان موضوع آب های افغانستان و سرا زیر شدن مفت و رایگان آن را برای کشور ایران، به مفاد اقتصادی-زراعتی خود می نگارد!

٨ - استفادۀ ابزاری از مهاجران افغان را، چه نظر به موضوع فرستادن مهاجران افغان به جنگ سوریه، چه نظر به موضوع نفوذ بر اذهان مهاجران افغان در ایران و استفادۀ ابزاری از بعضی ازآنها به نفع رژیم ایران، و چه هم نظر به موضوع دسترسی داشتن رژیم ایران به "کارگران کم مزد" برای کار های سخت و شاقه در ایران!


نظر به خواسته های رژیم ایران که تا حدی این خواسته های آن رژیم در بالا تحت نکات ١ الی ٨ بدان اشاراتی صورت گرفت، رژیم ایران از "مزدورانش" در افغانستان تضعیف دولت و حکومت افغانستان را تقاضا دارد و همچنان رژیم ایران و "مزدورانش" در افغانستان مصدوم ساختن و تخریب پروسۀ صلح بین الافغانی را جز "وظیفوی خویش" میشمارند.


حالا آمدیم بالای جز اول سوال اصلی در این نبشته که این "مزدوران رژیم ایران" در افغانستان کی ها اند؟

در اینجا نیز نخست به اندکی توضیعات و تشریحاتی در مورد اصطلاح "مزدور" می پردازیم.
معمولا ما در افغانستان عزیز کلمه و یا اصطلاح "مزدور" را مترادف و هم معنی با کلمات "غلام" ، "نوکر" و یا هم "پای دو" تعبیر و تفسیر نموده هدف ما از شخصی میباشد که در مقابل "مزدی" و یا در مقابل "پاداشی" و یا هم بخاطر به دست آوردن چیزی، عملی را انجام می دهد، که "بادارش" از او توقع می دارد. مگر در ادبیات سیاسی- معنی اصطلاح "مزدور" وسیعتر جلوه گری های دارد. مثلا اصطلاح "مزدور" به آن عده افراد و اشخاصی نیز استفاده میشود که بدون انگیزه‌ های ملی-افغانی ما و فقط در برابر دریافت دستمزد بصورت ، هم پیمان، همکار، یار و یاور،پیمان کار، پیمان کار جنگی بر ضد منافع ملی مردم رنجدیدۀ ما و به نفع کشور دیگری مثلا به نفع رژیم ایران، کشور ایران، کشور پاکستان و یا هم به نفع کدام کشوری دیگری و بر ضد منافع ملی ما عمل کند.

پس زمانی که ما افغانها به زبان پښتو مثلا می گوییم که: فلان شخص د ایران مزدور دی، فلان شخص د پاکستان مزدور دی، او یا فلان شخص دروسیه، د امریکا، د عربستان سعودی، د چین، د انګلستان، د المان، د ازبکستان، د ترکیه او یا هم د کوم بل هیواد مزدور دی.

و یا زمانی که ما افغانها به زبان دری مثلا می گوییم که: فلان شخص مزدور ایران است، فلان شخص مزدور پاکستان است، و یا فلان شخص مزدور روسیه، امریکا، عربستان سعودی، د چین، انگلستان، المان، ازبکستان، ترکیه و یا هم مزدور کدام کشور دیگری میباشد، باید به برداشت های بالایی ما از اصطلاح "مزدور" مراجعه نماییم.

ادامه دارد.


به پیش به سوی اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!


به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه