د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

کوچنیانو لپاره سالم روزنیز او ښونیز محیطونه ایجادول څه معنی لری؟ لمړی برخه:

افغان تحرک 22.03.2015 17:46

لکه چه ذکر شو: د کوچنیانو روزنیز او ښونیز ارتقا زمونږ بقا او زمونږ د بقا کیفیت جوړوی!

امروز در حالیکه در فضای علمی، در رشته های مختلف علمی، موضوعات تربیۀ اطفال و یا "د کوچنیانو روزنه" و همچنان تعلیم اطفال و یا "د کوچنیانو ښوهنه" به حیث موضوعات به هم مرتبط مګر با آنهم جداګانه بصورت دقیق تر مطالعه، تحقیق و بر رسی می ګردند ما از اسم مرکب ګونۀ "تعلیم و تربیه" و یا "ښوهنه او روزنه" و آنهم "بدون دقت لازمه" و یک نوع "پاشان" سخن می زنیم.

تشریح و تحریف اصطلاحات :

تربیۀ اطفال و یا "د کوچنیانو روزنه" به معنی تقویت و حمایت از پیشرفت فیزیکی، عاطفی، اجتماعی و فکری اطفال از تولد تا جوانی میباشد ، که به مراحل مختلف تقسیم شده است. پرورش به جنبه‌های رشد و نمو کودک منهای رابطه ژنتیکی با پدر و مادر توجه دارد. تربیۀ اطفال و یا "د کوچنیانو روزنه" معمولاً ارتباط مستقیم و یا در قدم اول با طرز دید و برخورد شفقت امیز و با مسولانۀ والدین و سطحی اګاهی والدین مرتبط میباشد، علاوه بر این دولت و انجمن‌ها نیز در مورد اګاهی بخشیدن والدین در این ضمینه نقش مهمی را بازی می‌کنند. اطفال یتیم و یا یسیر، وظیفه تربیه و مراقبت آنها به کحمک سرپرستان، کحمک های دولتی و کحمک های موسسات غیر دولتی نیازمند میباشند. نکتۀ مهم دیګر این است که فقط و فقط معلمان اګاه ، متخصص و صادق می توانند در تربیۀ اطفال و یا "د کوچنیانو روزنه" موثر باشند. آماده ساختن معلمان اګاه ، متخصص و صادق از جملۀ مهمترین وظایف دولت می باشد!
"روزنیز رویه" ویا روش و طریقۀ تربیتی یک معلم اګاه ، متخصص و صادق به گونه ای باید باشد که این روش نه تنها در طفل تاثیر مثبت از خود بجا بګذارد بلکه در نسل های آینده هم تاثیر مثبت و به سزایی داشته باشد.

تربیه و تعلیم اطفال و یا "د کوچنیانو روزنه او ښوهنه" دارای مفاهیم، معانی و کاربرد گسترده، پیچیده، و مبهم است ، از این روست که اهل نظر، هر یک بر پایه تفکرات ، مطالعات و تجربیات خود، تعریفی از آن ارائه می دهند. بعضی ها تربیه و تعلیم را به یک جمله خلاصه نموده میګویند که : تربیه و تعلیم مجموعه منظمی از اعمال و رفتار میباشد.

بعضی ها میګویند که از آن‌ جایی که اطفال بی‌سواد، نادان و غیرمطلع از کلتور وفرهنگ جامعه‌ شان به دنیا می‌آیند، برای یادگرفتن کلتور و فرهنگ شان، برای یادگرفتن مهارت‌ها ، و برای یافتن نقش شان در اجتماع و رسیدن به اهداف شان نیاز به تربیه و تعلیم و یا نیاز به "روزنه او ښوهنه" دارند.

این که کی ګفته است برای من بسیار مهم نیست، مګر اینکه چه ګفته است ، مهم تر خواهد بود.

به هر صورت بعضی ها هم دقیق تر و علمی تر در پی رسیدن به ارتقای کیفیت تربیه و تعلیم پر داخته اند و با مشاهدات دقیق ، طویلمدت و موشګافانه در این ره قدم "پورته" نموده اند.

امروز ادبیات علمی وسیعی در بارۀ تربیه و تعلیم اطفال و یا "د کوچنیانو روزنه او ښوهنه" به وجود امده که یک بخش ان ادبیات اطفال میباشد که در عصر حاضر از "مدیای طفل محور" و یا از "کوچنیان محور میدیا" یاد اوری کرد. بدون شک که ادبیات اطفال یا "د کوچنیانو ادبیات" و یا بهتر است ګوییم "مدیای طفل محور" و یا از "کوچنیان محور میدیا" یک بخش از محیط سالم را برای اطفال ایجاد می کند، مګر موضوع تربیه و تعلیم اطفال با همه ابعاد وسیع ان به مراتب فراغ تر و وسیع تر میباشد!

مثلا هرګاه ما در یک فضای علمی در قسمت ارتقای کیفیت تربیه و تعلیم اولاد وطن را مد نظر می ګیریم و به جوانب و ابعاد وسیع موارد مهم ظرفیت سازی، و "ایجاد محیط های سالم" در ضمینه بپردازیم، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

هر ګاه به‌ تعریف مفاهیم تربیه و تعلیم بپردازیم بر می خوریم به موضوعات و یا حتی به دسپلین های مختلف علمی که قابل غور بوده و توانایی مطلاعات و بررسی های دقیق می طلبد. مثلا:

١. رشتۀ علمی "روانشناسی رشد انسان" ویا "روانشناسی تحول انسان" که در زبان انګلیسی " developmental psychology" و در لسان المانی "Entwicklungspsychologie" یاد می شود شاخۀ از علم روانشناسی است که توسط مشاهدات علمی و دقیق طویلمدت به توصیف و تبیین تغییرات در طول زندگی فرد می‌پردازد و از رشته‌های مختلف زیست‌ شناسی، جامعه‌ شناسی، تعلیم و تربیت و پزشکی کمک می‌گیرد. اگر چه روانشناسی رشد به تمام مراحل زندگی انسان از تولد تا مرگ می‌پردازد، اما بر زمان طفولیت و نوجوانی تأکید دارد. ما در این رشته به متخصصین افغان ضرورت داریم!

ویا رشتۀ علمی به اصطلاح ما "تعلیم و تربیه" را که در زبان انګلیسی "science education" و در لسان المانی "Erziehungswissenschaft" یاد می شود، را مد نظر بګیریم. ما در این رشته هم به متخصصین افغان ضرورت داریم!

ویا هم اختطلات و یا مخلوط شدن دو دسپلین علمی را مد نظر بګیریم که در زبان انګلیسی به "educational psychology" و در زبان المانی به "pädagogische Psychologie" مسمی میباشد، را پیشکش جامعه نموده، و از حکومت جلالتماب داکتر اشرف غنی تقاضا کنیم که ملت رنجدیدۀ افغان و بلخصوص اولاد وطن به متخصیص رشته های مذکور اشد ضرورت دارد، ایا چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ ما در این رشته نیز به متخصصین افغان ضرورت داریم!

ایا موظفین حکومت جلالتماب داکتر اشرف غنی در این ساحات نیز مانند موظفین حکومت جناب حامد کرزی در این ساحات "شبیۀ کلوخ چشم دار" به طرف ما نګاه خواهد نمودند و خواهند ګفتند "دیګر دیوانه های تان چطور هستند"؟

فکر نمی کنم چنین اتفاقی در دورۀ حکومت جلالتماب داکتر اشرف غنی نیز اتفاق بیفتد، زیرا جلالتماب داکتر اشرف غنی شخص علمګرایی تشریف دارند و خود نیز بار ها از کمبود کیفیت معارف سخن ګفته اند، پس حتما موضوع ظرفیت سازی و ایجاد محیط سالم و پرکیفیت در ساحات تربیه و تعلیم اولاد وطن برای شان مهم و با ارزش میباشد، زیرا ایشان خوب می دانند که مملکت به محیط های سالم تربیویی و تعلیمی پر کیفیت نیاز دارد.


ادامه دارد.

د افغان مظلوم ولس د سولی، ترقی او رفاه په هیله