د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

عبدالله و اطرافیانش کی ها اند که می گویند "ما نتیجه انتخابات را قبول نداریم" ؟

خالد ، صفا 11.09.2014 20:09

آیا عبدالله و اطرافیانش همان جنگسالارانی نیستند که در دهۀ هفتاد شمسی ، نظر به قدرت طلبی های بی جا ، قانون شکنی های متواتر ، زیاده خواهی های نا مشروع و کمسوادی های که عاید حال شان میباشد، کابل را به یرانۀ تبدیل نمودند؟

آیا عبدالله و اطرافیانش همان جنگسالارانی کمسوادی نیستند که تنها در نیمۀ اول دهۀ هفتاد شمسی و آنهم تنها در شهرکابل ، از اثر زورگویی های بی جا و قدرت طلبی های نا مشروع شان بیش از شصت هزار انسان جان های شیرین شان را از دست دادند یعنی کشته شدند؟

آیا عبدالله و اطرافیانش همان جنگسالارانی کمسوادی نیستند که در دهۀ هفتاد شمسی "همه آنچه درشهرکابل بود" را به یغما بردند؟

آیا عبدالله و اطرافیانش همان جنگسالارانی کمسوادی نیستند که در دهۀ هفتاد شمسی در نوکری ایران قرار داشتند و به امر ایران و پاکستان افغانستان را به خانه جنگی ها کشانیدند؟

آیا عبدالله و اطرافیانش همان کسانی نیستند که در دهۀ هفتاد شمسی قوای مصلح افغانستان را نابود ساختند ، وحتی راکت های مدافع هوایی و راکت های دور برد را که باداران شان از آن در هراس بود به همان باداران شان تسلیم نمودند ؟

اطرافیان عبدالله که خود را رهبران، دسته های "مسلح" می دانند، در عین حال با استفاده از وابستگی های شان از ایران و پاکستان در تلاش کسب "قدرت دولتی درافغانستان" بوده ، از هیچ نوع نوکری و چاکری به دیگر کشور ها از جمله امریکا ، روسیه و نیز چین دریغ ندارند. عبدالله و اطرافیانش که به زور گویی های غیر قانونی و نا مشروع عادت دارند خود را نماینده "اتنیکی" ، "لسانی" و "فرقه های مذهبی" مردم شریف افغانستان تراشیده ، بدین گونه در پی کسب نا مشروع قدرت دولتی درافغانستان فعالیت های غیر قانونی را پیشه قرار داده اند. آنها با عدم احترام به رای مردم و با زورگویی های جنگسالارانه در پی کسب قدرت دولتی بوده عدالت اجتماعی و دیموکراسی نیم بند افغانستان را و همچنان اقتصاد ضعیف کشور را با مشکلات روبرو گردانیده اند.

با آنکه تقلب گستردۀ را که عبدالله و اطرافیانش ، بلخصوص فضل احمد معنوی ، به راه انداخته اند ، شاید در طول انتخابات دنیا بی نظیر باشد ، مگر با آن هم عبدالله و اطرافیانش بخاطر امتیاز طلبی و مطالبات سیاسی داد از تقلب می زنند : به این نوع عمل عبدالله و اطرافیانش می گوییم " گستاخی در برابر رای ملت" و "خیانت به منافع ملی کشور" .

پس به مقابل همچو افراد زور گوی و قانون شکن که بر خلاف منافع ملی کشور در حرکت اند ، چه باید کرد؟ ؟ ؟

تمامی مردم شریف و غیور افغانستان که در فکر صلح ، ترقی و رفاۀ مردم افغانستان اند ، باید آمادۀ مطرح نمودن یک "جواب دندان شکن" به این نوع زور گویی های غیر قانونی باشند ، تا درسی عبرتی باشد برای آنانیکه فکر زور گویی های غیر قانونی را در این خاک بسر می پرورانند.

قوانین موجودۀ افغانستان در پاسخ به این نوع "مخربان جریان انتخابات" چه گفتنی های دارند؟

به امید صلح ، ترقی و رفاۀ مردم رنجدیدۀ افغانستان


قانونیت ، قانونیت و باز هم قانونیت