د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

این چه نوع توحش است که بعضی ها میگویند انتخابات ما برنده و بازنده ندارد؟

عبدالرحمن، قدیر 14.08.2014 10:58

آقای عبدالله وشرکای شان و همچنان یک تعداد"مرزا قلمان چک چکی شان" ادعا دارند که انتخابات افغانستان عزیز "بازنده و برنده" ندارد.

مگر:

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان عزیز ، یک جریانی رسمی است که هر گام آن از پیش تعیین شده است.

انتخابات ریاست جمهوری ما برای تصمیم گیری مردم افغانستان یا بخشی از مردم افغانستان انجام یافت که بر اساس آن شخصی را برای مقام، پست یا مسولیتی ریاست جمهوری و برای مدتی معلوم با ریختن رای بخشی ازمردم شریف و غیور افغانستان به صندوق‌ های انتخاباتی تعین گردید . هدف اصلی از این انتخابات سیاسی ما انتخاب ریس جمهور مملکت به حیث نماینده مردم شریف و غیور افغانستان بود و است می‌باشد که به آن عدالت اجتماعی و یا دیموکراسی نمایندگی می گوییم.

انتخابات ما نمایانگر اراده و تصمیم مردم شریف و غیور ما میباشد. شخصی را که مردم شریف و غیور ما به حیث ریس جمهور ما انتخاب نمودند نمایندۀ ما میباشد و شخصی که برای انتخاب شدن اعلام آمادگی نموده بود کاندید نامیده می شود وبس!

حالا که مردم شریف و غیور ما رای خود را به یک شخص مورد علاقۀ خود دادند، یعنی تصمیم خود را ابراز کردند ، پس پرابلم در کجاست؟

انتخابات نمایانگر اراده و تصمیم مردم شریف و غیور ما میباشد. آیا آقای عبدالله وشرکای شان می خواهند به مقابل تصمیم مردم شریف و غیور ما "زورآزمایی" کنند؟

آیا آقای عبدالله وشرکای شان با این توحش و زورگویی های طفلانه و استدلال وقیحانۀ که گویا انتخابات ما برنده و بازنده ندارد، خود را مسخره نمی کنند، البته که میکنند.

آقای عبدالله وشرکای شان با بی احترامی به رای مردم، با تهدید به زور، شکستاندن قوانین افغانستان، امتیاز طلبی های غیر قانونی و پا بوسی وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا خواهان چه میباشند؟


آیا آقای عبدالله وشرکای شان تا هنوز هم متوجه این موضوع نشده اند که مردم شریف و غیور افغانستان "زورگویی" و بی عدالتی را خوش ندارند؟

هر گاه آقای عبدالله وشرکای شان خواسته باشند، مردم شریف و غیور افغانستان نشان می دهند که برندۀ واقعی انتخابات کیست و بازندۀ انتخابات کیست!