د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

خنثی سازی قانونشکنی ها، امتیاز طلبی ها و اخلال پروسۀ انتخابات

احمد راشد، مبارز 07.08.2014 10:43

عبدالله و اطرافیانش با تقلب ، اخلالګری انتخاباتی، قانونشکنی های متواتر و غوغاسالاری های رسانه ای انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٩٣ را دوامدارترین و جنجال برانګیز ترین انتخابات ، پرتقلب ترین و نیز بدنام ترین انتخابات افغانستان ساختند. چنانچه برای امتیاز طلبی های غیر قانونی و مطالبات سیاسی نا مشروع خود از هیچ امری دریغ نورزیده حتی جامعه را بطرف از هم گسیختگی اجتماعی سوق دادند.

درست هنګامیکه از چندی بدینطرف مردم افغانستان خواهان نتیجۀ انتخابات اند، عبدالله و شرکایش به دلیل کسب امتیازات و بدست اوردن چوکی های دولتی، با جریحه دار ساختن احساسات عامه و به تعویق انداختن نتایج انتخابات ، نه تنها به رای مردم بی احترامی های متواتر می نمایند، بلکه اقتصاد مملکت را نیز به رکود مواجع ساخته اند.

یعنی: عبدالله و اطرافیانش حوصلۀ مردم رنجدیده، فقیر و غیور افغانستان را به سر رسانیده اند! آرامش کنونی مردم رنجدیده، فقیر و غیور افغانستان شباهت های زیادی به یک آرامش قبل از طوفان را دارا می باشد.

عبدالله ،معنوی, امرالله صالح، قانونی، محقق، عطامحمد والی بلخ و یک چند ، به ګفتۀ یک هموطن ما، "مرزا قلم" یکطرف قضیه اند وجانب دیگر مردم رنجدیده، فقیر و غیور افغانستان قرار دارند.

های تقلبات انتخاباتی معنوی در دور اول همچنان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، قانون شکنی های عبدالله در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، جانبداری های والی بلخ و قانونی به نفع عبدالله، دخالت های ایران از کانال محقق، ماجرا جویی ها ، قانون شکنی ها و جریحه دار ساختن احساسات عامه توسط امرالله صالح ، برای مردم اګاه و چیز فهم افغانستان مانند روز روشن ګشته اند، با ان هم این ګروپ ماجرا جو و امتیاز طلب از سر مردم رنجدیده، فقیر و غیور افغانستان دست بردار نیستند و خواهشات قدرت طلبی خود را هر روز بیشتر از روز قبلی به نمایش میګذارند.

هر چند هفته بعد بشکل قانون شکنانه و کودکانه از دستګاۀ ثبت اقای عبدالله یک نوار صوتی پخش و تکثیر می ګردد، درست به مثل همان به اصطلاح اواز خوانان بی سر و بی لی، که برای جلب توجه مردم هر چند هفته بعد یک پارچۀ بی سر و بی لی ګوش ها را به خراشیدن مواجه می ګردانند و در عین زمان خود به این ګستاخی می بالند. با وجود انکه این رسوایی های اقای عبدالله و شرکایش دل قانون را با تیر قانونشکنی به نشانه ګرفته، در عین حال بخاطر دست اوری به چند چوکی لق دست بوسی ها و پای بوسی های متملقانۀ شان به مقامات خارجی، ابروی ملت رنجدیده و غیور ما خدای ناخواسته به پامالی مواجه نموده است.

عبدالله و شرکایش بلخصوص اقای معنوی از همه بیشتر و ګسترده ترین تقلب انتخاباتی را راه اندازی می نماید و از همه شور و فریاد و غوغاسالاری را به پا می اندازد و از تقلب می نالند.

حالت موجود خواستار یک سری از اقدامات دقیق، حقوقی ، جسورانه و عملی قوای عدلی و قضایی کشور را در مقابل این همه قانونشکنی ها و ساختار دولتی زدایی های اقای عبدالله و شرکایش ، درمقابله با اعمال محیلانۀ ایشان می باشد.

باید،اعلامیهء رسمی دولت افغانستان مبنی بر عدم مشروعیت فعالیت های ساختار دولتی زدایانه و قانونشکنی های اقای عبدالله و شرکایش صادرشود.

علاوه بر همچو اعلامیهء رسمی دولت افغانستان برای جلوگیری بیشتراز اعمال محیلانۀ اقای معنوی، اقای عبدالله و غیره شرکای شان و برای جلوگیری ایشان از بازی های محیلانۀ به رای مردم باید مردم اګاه و صادق ما نیز موقف هر چه دقیقتر و هر چه جدی تری خود را، در مقابل این همه "سیاست بازی های کودکانه و تباهکن" اقای عبدالله و شرکایش به وضاعت و دقت تمام ، ابراز دارند. وبه هیچکس اجازۀ همچو قانون شکنی ها داده نشود!

تا زمانیکه اقای معنوی، اقای عبدالله و شرکایش به اعمال قانونی و وطندوستانه بر نګردند، نباید ایشان از تعقیب قانون و انتقاد افراد اګاه و دلسوز کشور رهایی پیدا نمایند!

اقای معنوی، اقای عبدالله و شرکایش درمتن شیوهء کاریی خویش باید صداقت، قانونیت و مردم دوستی را به خطوط درشت بنویسند، تا اولا این موضوعات مهم و اساسی را حفظ و از بر نموده بر اذهان مبارک شان جاګزین فرمایند و ثانیا بیشتر از این مزاحمت های ایشان بر مشکلات مردم رنجدیده، فقیر و غیور ما بیشتر از این نیفزاید!

اگر کمیسیون ها به کار بازشماری وتفتیش بدون حضور ستاد اقای عبدالله هم ادامه دهند و نتایج را اعلام کنند ، کاریست قانونی، زیرا مملکت از این بیشتر نه توان این همه قانون شکنی های ستاد اقای عبدالله را دارد و نه هم ضرر های اقتصادی و اجتماعیی که از جانب ستاد اقای عبدالله وارد میګردند قابل جبران میباشند!
همچنان جناب ریس جمهور مملکت اقای کرزی و هم قوای عدلی و قضای کشور باید در مقابل این همه قانون شکنی های اقای عبدالله و ستاد انتخاباتی ایشان باید با مسولیت، جدی، دقیق و جسورانه به اقدامات جدی و عاجل متوصل شوند ، زیرا فعلا هم فرصت های زیادی از دست رفته اند، وخامت اوضاع اجتماعی و وضعیت خراب اقتصادی کشورنیز از این بیشتر تاب و توان خرابی را ندارند، در غیر ان، هر تصمیمی بسیار ناوقت خواهد بود.

با دقت تمام باید تمام اسناد مدارک مبنی بر دست داشتن مقامات دولتی وکمیسیونی وفهرست افراد وشخصیت های دخیلی که درپروسه انتخابات ریاست جمهوری به جانبداری اقای عبدالله به تقلب سازمان یافته وگسترده پرداخته و انانیکه به حیث افراد صاحب رسوخ دولتی جانبدارانه به نفع اقای عبدالله عمل نموده اند بدسترس رسانه ها قرار داده شوند تا مردم ما بدانند که اصل موضوع از چه قرار میباشد.

تمام مقامات دولتی وکمیسیونی که اسناد وشواهد مادی ومدارک که نشان دهنده اشتراک ستاد انتخاباتی اقای عبدالله را در تقلب در پروسه انتخابات دارند باید به محاکم کشانده شود و دولت افغانستان باید این محاکم را در حضور مردم شریف افغانستان و همچنان در حضور نماینده ګان ملل متحد و همچنان در حضور نماینده ګان جامعه جهانی تشکیل ومتهمین را بر اساس قوانین کشور و نسبت خلل وارد کردن و خیانت به یک پروسه ملی و توطئه علیه امنیت داخلی کشور به محاکمه کشانده شوند.

و همزمان با مشوره در بارۀ جزیات موضوع و مذاکره با جانب سازمان ملل و سازمان اروپایی و کشورهایی دخیل درقضیه موضوع به بر رسی ګرفته شود ، زیرا افغانستان ما متاسفانه تا به حال به مقابل چنین "بلا های انتخاباتی" و قانونیت متاسفانه تجربۀ چندانی ندارد.

ریاست جمهوری محترم افغانستان ، البته بدون دخالت اشخاص مغرض و جانبدار چون اقای سپنتا و اقای قانونی، باید جریان موضوع را به صورت شفاف از طریق رسانه ها به مردم گزارش کند. مردم درجریان همه رویداد ها قرار داده شود تا مردم شریف، رنجدیده و غیور ما در پرتو اطلاعات حقیقی و دقیق راه خود را تعین کند.

باید چهرۀ حقیقی عبدالله و اطرافیانش به مردم و به محاکم نمایان ګردد.

احساسات پاک مردم شریف، رنجدیده و غیور ما را نباید بګذاریم از این بیشتر با قانونشکنی های متواتر و نا مشروع جریحه دار سازند، مردم شریف، رنجدیده و غیور ما که در سختترین روز های روزګاربه حل مشکلات ایجاد شده موفق ګردیده اند، مشکلات یک انتخاباتک نیمکله را در یک دیموکراسی نیم بند هم انشالله حل خواهند نمود. بلی این مردم شریف رنجدیده، فقیر و غیور ما میباشد که به کحمک خداوند متعال بر حل مشکلات ره یاب می ګردند!

ومن الله توفیق