د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

چی پوره زمونږ ارمان شی

عبدالله دانشیار 07.02.2013 20:34

چی وطن ورباندی وران شی .

داسی زوی د یو افغان شی .

غلامی او بی ننګی کړی .

بیا پردی یی آمران شی .

په تیارو کی سم راګیر شی .

لوی دښمن بیا دعرفان شی.

د وطن په ورانیدو شی .

داسی فکر ددی ځوان شی .

چی هم لږه نا ارامی شی .

بیا خوشحاله ګاونډیان شی .

هم پردی بچی تربیه کړی .

خپل بچی ورباندی ګران شی.

د وطن مو بربادی ته .

بیا له پاکه راروان شی .

پدی ملک کی محشر جوړ کړی.

سر له پایه ټول تاوان شی .

کله کله داسی کیږی .

ورک د فکر خاوندان شی .

خدایه ته جوړ همفکری کړی.

چی دا ملک زمونږ ودان شی.

داسی خلک بیا پیدا کړی .

چی د خپل ملک نه قربان شی.

ته دا ټول کړی باسواده .

چی له نورو په امان شی .

اتفاق مونږ کی پیدا کړی .

چی له سره مو دوران شی.

سم قایم حکومت جوړ کړو.

چی خوشحاله احمدخان شی.

ستا سپیڅلی شریعت چی :

هم نافظ په ټول جهان شی .

ګمراهان په دنیا ورک شی .

ټول راټول ستا په قرآن شی.

چی اوچت نوم او نشان یی .

په نړی د مسلمان شی .

دانشیار دغه دعا کړی .

چی پوره زمونږ ارمان شی .