د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

زموږپښتانه وروڼه !

قريب رحمن (قريب ) 31.01.2011 19:42

زموږ لر پښتانه وروڼه
په ارامه ښکلئ ژوند وو
له خانده به يي خولي ډکي
هرساعت يي ډک له خوند وو
زموږکوزي خويندي ميندي
چايي پلو ليدلئ نه وو
له حياشرم نه ډکي
دعزت قدرخاوندي
دا افت پري کومه راغئ
مصيبت پري کومه راغئ
دابلاڅنګه بلاده
داراغلي له کوم خوا ده
داپه کوم لباس کي راغله
داپه کومه نامه خلک
دلته وژني ځوروي يې
خپل کورونه ورته وران کړي
له حياډکي ، خويندي ميندي
پښي ابلي وي په منډو
له دي بلا نه خلاصون غواړي
دپنا ځاي په ارمان کي
ډير په چيغو،چيغو ژاړي
دا واړه تنکي ګلان يي
دوي پسي منډي وهي شاته
په تنکونازکوپښويي
له اغزو زخمونه جوړدي
خدايه داڅنګه حالات دي
داله کومه خدايه راغلل
داپه کومه ګناه جوړشول
داد وير ماتم وختونه
دابه وي ترکومه وخته
داګناه دچا ګناه ده
چي دا جوړه کربلاده
بي ګناه بي ګناه خلک
ولي سوزي په دي اور کي
خدايه ځمکي نظام ستادئ
خدايه ته يي برابرکړه
پښتون خلاص له دغي شرکړه
دوي ټول کړه سره وروڼه
ددوي منځ کي نفاق ورک کړه
دخپل ورور درد پکي درک کړه
دا حالات وربرابر کړه
نوريي خلاص له دغي شرکړه
دانظام خوستانظام دئ
پښتانه ستامخلوقات دي
ولي سوزي په دي اورکي؟

قريب رحمن (قريب )خوست شيخ زايد پوهنتون ځوان غږراډيوڅخه