د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

فرق

ټوکه 15.08.2010 07:55

يو توپ اچونکې په لوبه کې ډېر خراب توپ واچاوه. په ورپسې اونۍ کې یې د بلې لوبې لپاره ډېره خواري او تمرين وکړ. په ورپسې لوبه کې یې کپتان ته وويل چې:

- هه، څنګه فرق راکې راغلی دی؟

کپتان ورته له لږ فکر کولو څخه وروسته وويل:

- فکر کوم ويښته دې واړه کړي دي، کنه!