د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

په کرکټ کې ګول

ټوکه 11.08.2010 07:30

وايي دوه لیونیان د کرکټ کتلو ته ناست وو، کله چې یو توپ وهونکي شپیږیزه ووهله نو یوه لیونی وویل:

- هۍ د نر بچیه څه ګول دې ووهلو

 هغه بل ليوني ورته وویل:

ـ هی په ریښتیا چې لیونی یې! ګول په دې لوبه کې نه وي. ګول په کرکټ کې وي لیونیه!

ایمل څړوال