شاته

"افغانستان کې د خواله رسنیو ۵ سلنه حسابونه جعلي دي"

د افغانستان د انټرنېټ ټولنې په نامه بنسټ وایي، په خواله رسنیو کې شاوخوا پنځه سلنه حسابونه جعلي دي. اندېښنې دا دي چې د ټولنیزو رسنیو د ګواښونو په اړه ناپوهاوی، کارکوونکو ته یې، په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته زیان رسوي.