شاته

د پاریس تاریخي نوتردام کلیسا اور ونړوله

د پاریس تر ټولو لویې نوتردام کلیسا یوه لویه برخه اور سوځولې ده. د اور لګېدو لامل په دې ۸۵۰ کلنه کلیسا کې د چارواکو په وینا د ترمیم پرمهال د روانو چارو له کبله رامنځ ته شوی وی. د فرانسې ولسمشر د کلیسا د ترمیم لپاره د پیسو راغونډولو کمپاین پیل کړی.