شاته

د جنګي جرمونو د ادعا څېړلو څارنوالې ته د امریکا ویزه نه ور کول

د نړیوالۍ جنايي محکمې څارنوالې فاتو بن سودا دفتر تایید کړې چې امریکايي چارواکو د څارنوالۍ ویزه کېنسل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت ویلي و، د نړیوالې محکمې د هغو غړو ویزې لغوه او یا یې نه ور نه کړي چې افغانستان کې د امریکايي او نړیوالې ټلوالې د جنګي جرمونو د ادعاو د څيړل غواړي.