شاته

'د افغانستان ورزشي فدراسیونونو کې د لوبغاړو جنسي ځورونه'

د افغانستان د بدنې روزنې او اولمپیک کمېټه وایي، په ورزشي فدراسیونونو کې د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورولو په اړه شکایتونه وررسېدلي. ځینو ښځینه لوبغاړو ویلي، بهرنیو هېوادونو ته د لوبغاړو د سفر لپاره معیار ځینې وخت ښایست وي، نه وړتیا.