شاته

غني: د سولې امکانات تر بل هر وخت ډېر دي

د شهید اونۍ په مناسبت د ولسمشر غني خبرې په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د ولسي جرګې پرونۍ پرېکړې ته غبرګون بلل کېږي، چې غوښتي یې و، له امریکا سره دې امنیتي تړون له سره وارزول شي. د ښاغلي غني په وینا خلک نه غواړي بیا د پخوا په شان ګوښي پاتې شي. او زرګونه نړیوال پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو ځای ونیسي.