شاته

د تایلنډ سمڅه کې بندو ماشومانو ژغورل بیا پیل شول

د تایلنډ په غرنيو سمڅو کې د بندو پاتې شوو تنکیو فوټبالرانو او د هغوی د روزونکي د ژغورنې علمیات بېرته پیل شول. څلور کسان يې پرون له دغو سمڅو راوایستل شول او وژغورل شول. تېره شپه د ژغورنې عملیات درول شوي وو.