شاته

غوايي لوبې مېله کې پينځه کسان ټپیان شوي دي

دغه میله کې مست غوايي په زرګونو ګډونوالو پسې نژدې دوې نیمې دقیقې تر څه باندې اته سوه متره پورې لارو کوڅو کې منډې وهي.