شاته

د زندان نړۍ؛ ۳۰۰ افغان ماشومان چې بې ګناه بندیان دي

د افغانستان د ښځو په زندانونو کې ۳۰۰ هغه ماشومان هم د بند شپې تېروي چې اصلا یې میندې د جرمونو له امله پر زندان محکومې شوې دي. زندانۍ میندې وايي، کمې اسانتیاوې او د زندان چاپېریال یې د ماشومانو پر ذهنونو ناوړه اغېز پرېباسي.