شاته

د امریکا د سمندري ځواک پر قراردادي د چینايي هېکرانو برید

امریکايي رسنۍ وايي، د متحده ایالتونو فدرالي پولیسو له هغه وروسته پلټنې پیل کړې چې د چین حکومت د دغه هېواد د سمندري ځواکونو قراردادي هېک او ډېر حساس امنیتي معلومات یې پټ کړل.