شاته

پاکستان: د بشري حقونو فعالې عاصمه جهانګیر جنازه کې د ښځو ګډون