شاته

اروپا ته له کړاونو ډک سفر

تېر کال تر یو میلیون ډېر کډوال د مدیترانې تر سمندر واوښتل او ځانونه یې اروپا ته ورسول.

تر پولو د اوښتلو دا ډول سفرونه قانوني نه دي ځکه نو له سختیو، خطرونو او کړاونو ډک دي.

بي بي سي ځینو کډوالو ته کامرې ورکړي چې اروپا ته خپل دغه ډول خطرناکه سفر فلم کړي.

دا ځل د دې لړی په فلمونو کې د اسرا کیسه لرو.