ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لړليک د خپرندو يې ټولنې ياد ښت زيری

نويو ځوانانو ته ، د ديني ښوونو غوره کتاب

تعليم الاسلام
دينــي ښــوونــې

ليـــكـــــوال
دهندوستان سترعالم او لوى مفتي
حضرت مولينا كفايت الله رحمه الله

ژبـــــــاړه
مفتي حبيب الله قاسمي
لومړۍ برخه
خپرونكې اداره

نفيس خپرندويه علمي ټولنه
 

د كتاب ځانګړنې:
======================================
دكتــاب نــوم : (تعليم الاسلام ) ديني ښوونې
ليـــكــــــــــوال : مفتي كفايت الله رحمه الله
ژبــــــــــــاړه : حبيب الله قاسمي
كـــــــمـــپـــــوز : محمدابراهيم نبيل
دچـــاپ كـــال : 1383 ل تله، 2004 ستمبر
دچـــاپ ځـــاى : لاهور – پاكستان
خــپــروونــكــي : نفيس علمي ټولنه اكوړه خټك دارالعلوم حقانيې ته مخامخ دسيد احمدشهيد مكتبي ترڅنګ

 تليفون : 3335199088-0092 _ 3005778253-0092
دمــونــدلــو دركـــونــه :
پيښور: سرحد بك ايجنسي خيبربازار، دانش كتابخانه ډهكي نعلبندي ، مكتبه روضۍ القراّن ، مكتبه رشيديه ، قصه خوانى ، مكتبه سيداحمد شهيد اكوړه خټك .


 

ډالۍ:
دخپل ځورېدلي او نيمه خوا اولس هغو كمكيانو ته !
چې زياتره يې له ليك لوست بې برخې دي او برخمن يې بيا له ديني ښوونو محروم دي .