ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لړليک د اجمل د هيندارې انځورونه گران اجمل جان يوسفزي ته د پيليزې پرځاى

د كتاب ځانګړنې:

||||||||||||||||||||||||||||||

 د كتاب نوم: رڼې اوښكې
ويناوال: اجمل اټك "يوسفزى"
كمپوز او ډيزاين: ذبيح الله "وردګ "
د كمپوز ځاى: ميرزا خان كمپوزنګ سنټر ګل حاجي پلازه، دويم منزل، 208 نمبر دفتر
د چاپ شمېر: (500) ټوكه
نېټه: 1379 لړم
خپرندوى: د خښي كلتوري ټولنه

د بيا خپريدا واك يې له نوموړې ټولنې سره خوندي دى.

تړون

خپلې قدرمنې، درنې او پښتنې مور ته!
چې د سر وېښته يې د سره اوښتون څپېړو او نادودو، زما د روزنې او سوكالۍ په هيله له وخته مخكې سپين كړه.