سرېزي

شاعران

ښاېسته کندهار  ډېر- ډېر يادومه  
 

 

څپه_څپه ښايست   ------ اجمل اند

د دې غره خټك به واړه شاعران شي------ صالح محمدصالح

د ارغند د څپو ژبه؛ يوه ښكلې ادبي تذكره------ محمد الله كمال
 

 

Site designed and administrated by Tolafghan.com Copyright webmaster@shirzad.de