د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د ١٣٨٩ کال ولسي جرګې ټاکنې