د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

کتابونه پاڼې پاڼې

13.04.2005 01:00    |   د يدار ا حمدزي عامې ناروغۍ او درملنې


17.03.2005 01:00    |   سميع الله تړون زه دې نور نوم په ژبه نه اخلمه


17.03.2005 01:00    |   پوهنمل زاهدي احمدزی د اولاد شرعي حقوق


17.03.2005 01:00    |   علي خان د علي خان ديوان


07.03.2005 01:00    |   محمد اصف صميم دعبدالحمید مومند کلیات


18.02.2005 01:00    |   پوهنمل محمود نظري پايلوچ بنګ حبيب الله


15.02.2005 01:00    |   شاه سعود سعود جانانه ستا تر دره څنګه درشم ؟