د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پېښوری شينواری

27.07.2016 11:51    |   پېښوری شينواری الماني په ېو کاته

دجرمنيژبې لنډګرامر

05.02.2012 00:06    |   پېښوری شينواری له خبرې خبره پېدا کېږي

۳.۲،۲۰۱۲مې په تاند پاڼه کې داستاد غضنفر ليکنه ولوستله ، ډېر تېر هېرېې راته مخې ته وه درول . دپېاوړي استاد ښه نېت ماته هم ډاډ راکړ چې ېو څو کرښې تورې کړم .