د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پوهنمل محمدوارث

03.12.2016 12:41    |   پوهنمل محمدوارث غزل ( ژاړم )

وايم رښتيا چې له وختونو ژاړم ځان سره تل له نفرتونو ژاړم

22.08.2016 21:22    |   پوهنمل محمدوارث ژاړم

وايم رښتيا چې له وختونو ژاړم ځان سره تل له نفرتونو ژاړم

04.08.2016 09:14    |   پوهنمل محمدوارث غزل

پرښې ملګرې د سهاره سره وي ګل خو هميش وېده د خاره سره وي

02.08.2016 09:14    |   پوهنمل محمدوارث ای اختره

ای اختره زمونږ ډيره غريبي ده له هر وخته نن مو ډيره ناچاري ده

22.07.2016 18:01    |   پوهنمل محمدوارث ستومانه ژوند

دلته ژوند ستړی ستومانه ټول ګيله لري دنيا نه

20.07.2016 09:08    |   پوهنمل محمدوارث چيرته دی

هيڅ مې پيدا نکړ جانان چيرته دی هغه ځما ستړی ارمان چيرته دی

19.07.2016 09:12    |   پوهنمل محمدوارث ليوني شول

وريځې ګردې ګرځي بارانونه ليوني شول داسې نخښې ښکاري توپانونه ليوني شول

15.07.2016 16:57    |   پوهنمل محمدوارث غزل

چې په مينه کې اقرار زما خوښيږي ستا په سترګو کې انکار زما خوښيږي

13.07.2016 09:21    |   پوهنمل محمدوارث شماري

چې تنها پاتې شي غمونه شماري په ميکده کې تش جامونه شماري

09.07.2016 15:55    |   پوهنمل محمدوارث اختره

اختره راشه

06.07.2016 08:42    |   پوهنمل محمدوارث غزل

وخت خو بې پروا خوله لګولې ده اوس ئې په هر چا خوله لګولې ده

01.07.2016 23:00    |   پوهنمل محمدوارث توپيرشته دی

زما اند او ستا خيالونو کې توپير شته بس د هر چا په فکرونو کې توپير شته

28.06.2016 09:53    |   پوهنمل محمدوارث غزل

ساقي! دميکدې نه اوس جامونه چيرته لاړل پوه نه شوې! ستاله سترګو نه ستونه چيرته لاړل

25.06.2016 13:43    |   پوهنمل محمدوارث بدليدای شي

وختونه چې بدليږي ذهنيتونه بدليدای شي د وخت په تقاضو بيا اميدونه بدليدای شي

24.06.2016 10:01    |   پوهنمل محمدوارث غزل

چې مستي او شور ئې نشته حيران نه يم حالات هم د زمانې دي زنګ وهلي

17.06.2016 11:43    |   پوهنمل محمدوارث ژاړم

رژيدلی اميد هر دعا ته ژاړم لکه شمع هره ورځ رڼا ته ژاړم

05.06.2016 10:02    |   پوهنمل محمدوارث پيژنم

سترګو د جانان کې زه غلا پيژنم ښکاري په کې ټوله دنيا پيژنم

22.05.2016 19:58    |   پوهنمل محمدوارث تر داره مه ځه

ما له اوله ستا د مينې ليونتوب منلې پري چې زما جنون ياغي شي ته تر داره مه ځه

15.05.2016 11:20    |   پوهنمل محمدوارث کوترې مه وله

مه وله ناځوانه ددي ښار کوترې مه وله پرې چې دانې ټولې کړي په لار کوترې مه وله

10.04.2016 10:08    |   پوهنمل محمدوارث غزل

فرهادي نشه مې سر کې پاريدلې په تش لاس به په لوې غرکې لاره باسم

22.02.2016 10:15    |   پوهنمل محمدوارث غزل

اوښکې په څوکو د بڼو کې زنګوم درځمه ماتې سلګۍ مې حوصيلو کې زنګوم درځمه

14.02.2016 11:30    |   پوهنمل محمدوارث غزل

تروږمۍ په خوب ويدې شوې او که لمر دی تښتيدلی دا ځمکه سپکه ښکاري لکه غر دی تښتيدلی

11.02.2016 10:18    |   پوهنمل محمدوارث غزل

چې غم يې وارخطا کړي ميکدو ته مخه وکړي ساقي هم کله کله بيا سجدو ته مخه وکړي

08.01.2014 09:58    |   پوهنمل محمدوارث د موسکا لار

څومره چی خپل زړه ډاډه کومه خندا نه راځي _ کله خپل احساس بيا تښنومه خندا نه راځي

06.01.2014 09:53    |   پوهنمل محمدوارث سرتوری نغمې

په ژړا ژړا سرتوری نغمې راغلې _ په ګرېوان ئی لارې لارې اوښکې راغلې