د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

افغان تحرک

12.11.2016 21:34    |   افغان تحرک د ښاغلی محترم ع.ا. عزيزی "علمی پوښتنه" دقیق علمی بحثونو ته اړتیا لری!

د ښاغلی محترم ع.ا. عزيزی دقیق علمی بحثونو ته اړتیا لری!

11.11.2016 12:32    |   افغان تحرک ایا رژیم ایران بخشی از طالبان و همچنان جنرال دوستم را با مهارت تمام بالای روس ها می فروشد!

ایا ایران دوستم او د طالبانو یوه برخه پر روسانو خرڅ کړی دی؟

10.11.2016 11:53    |   افغان تحرک وزیری در حال رفتن است که نه آید به صد بهار دګر

دښاغلی محترم او ستر جهانی په هکله یو څو کرښی.

03.11.2016 12:08    |   افغان تحرک د افغانی تهذیب اصطلاح دنفس سوچه کول دی

د تهذیب اصطلاح دنفس سوچه کول دی.

29.10.2016 14:24    |   افغان تحرک آقای احمد ضیا مسعود لطفا "چرب زبانی هایش" را در "رۀ جنګ" نه، بلکه در "رۀ صلح بین الافغانی" به خرچ دهد!

ښاغلی احمد ضیا مسعود لطفا خپل "لفاظی" د جګړه په لاره نه، بلکی باید د بین الافغانی صلح په لاره کی سمه کړی!

27.10.2016 13:00    |   افغان تحرک مطالعۀ دقیق نبشته ها و تحقیقات ګرانبهای ښاغلی محترم مصطفی "عمر زی" به هر افغان "فرض" است!

دښاغلی محترم مصطفی "عمرزی"د ټولو لیکنی او تحقیقات مطالعه په هر افغان باندی "فرض" دی.

24.10.2016 19:37    |   افغان تحرک اګر دولت کرزی نتوانست، دولت فعلی باید "نیرو های محرکۀ افغانستان را" از چنګ ایران برهاند!

د ایران مداخلاتو په هکله یو څو کرښی.

24.10.2016 19:36    |   افغان تحرک آقای محمود صیقل، نماینده افغانستان در سازمان ملل راجع به صلح بین الافغانی، مداخلات مخرب کشور ایران و روسیه چه ګفتنی های دارند؟

د ښاغلی محمود صیقل څخه دوه پوښتنی.

21.10.2016 18:22    |   افغان تحرک آیا آقای اسپنتا افغانستان را به "ثمر" رسانیده، که فعلا راجع به نظم جهانی زیر لب غمغم دارد؟

ښاغلی اسپنتا او د جهانی نظم؟

19.10.2016 16:37    |   افغان تحرک د سعودي پاچا د افغان سولې د بهیر ملا تړي دقدر وړ دی

د بین الافغانی صلح په هکله یو څو کرښی.

07.10.2016 23:53    |   افغان تحرک در عین حالی که مردم برای آمدن صلح و امنیت "خیال پلو" میزنند، ښاروالی کابل برای جذب توریزم "خیال چلو" می زند

کابل ښاروالی او د توریزم ارتقا؟

03.10.2016 11:22    |   افغان تحرک آیا د طالبان تحریک یو "ناتیفیستی" (NATIVISTIC) تحرک ګنل کیږی؟

آیا د طالبان تحریک یو "ناتیفیستی" (NATIVISTIC) تحرک دی؟

22.09.2016 13:07    |   افغان تحرک مبارزۀ دقیق و جدی با فساد اداری در افغانستان عزیز به یک "چیغ بنفش افغانی" نیاز دارد!

د اداری فساد په مخ د مبارزی په هکله یو څو کرښی.

21.09.2016 10:59    |   افغان تحرک فساد اداری پانزده سال اخیر افغانستان همچو لکۀ ننګیست بر اخلاق افغانی ما که باید پاک شود!

د اداری فساد په هکله او د افغانی اخلاق په هکله یو څو کرښی.

16.09.2016 10:09    |   افغان تحرک طالبانو څخه یوه ملی پوښتنه!

له طالبانو څخه یوه پوښتنه.

15.09.2016 10:49    |   افغان تحرک بلاخره ایالات متحدۀ امریکا نیزخبر شد که در افغانستان فساد اداری گسترده وجود دارد

د اداری فساد په مقابل کی مبارزه!

13.09.2016 13:37    |   افغان تحرک یو "کلیوال" اختریز غزل

د ښاغلی محترم انجنیر صاحب کلیوال یوه اختریزه غزل

12.09.2016 09:07    |   افغان تحرک کلتور افغانی-اسلامی ما همه طرف های جنگی را به صلح بین الافغانی دعوت می دارد

د بین الافغانی صلح په هکله یو څو کرښی.

11.09.2016 12:29    |   افغان تحرک فاشیزم زبانی فارس همان "سیاست زبانی فارس" میباشد، که نباید تاثیرات منفی و مخرب آنرا نا دیده گرفت!

په ګران افغانستان کی د فارس ژبنیز سیاست په هکله یو څو کرښی.

08.09.2016 10:13    |   افغان تحرک آقای عبدالله عبدالله! شاید قهرمان مبارزه با فساد در افغانستان وجود نداشته باشد، اما آیا راجع به "مفسیدن قهرمان" چه گفتنی دارید؟

د ښاغلی عبدالله عبدالله څخه صرف پنځه پوښتنه.

05.09.2016 12:50    |   افغان تحرک ښاغلی حامد کرزی د بین الافغانی صلح په هکله درست وایی، مګر یوازی دا "وییل" کافی او یا بس نه ده!

د ښاغلی حامد کرزی ننی او یا پرونی سولییز خبره په هکله یو مختصر تبصره.

04.09.2016 11:46    |   افغان تحرک د "ملي محور ګوند" لپاره ملی تبریکات

د "ملي محور ګوند" لپاره یو ملی تبریکات.

02.09.2016 11:20    |   افغان تحرک د ښاغلی محترم ډاکتر م. ع. تره کی هیله او د استیناف محکمه

د ښاغلی محترم ډاکټر تره کی لیکنه.

01.09.2016 09:21    |   افغان تحرک چرا وزیر خارجۀ افغانستان آقای صلاح الدین ربانی در سفر اخیرش در تهران زیر بیرق ایران رفت ؟

ولی ښاغلی صلاح الدین ربانی د خپل اخری سفر په تهران کی، د افغانستان بیرق د عدم موجودیت په حالت کی، فقط د ایران بیرغ او د خمینی عکس لاندی، په میدیا ظاهر شوی دی؟

30.08.2016 11:54    |   افغان تحرک آیا در عقب حمایت حمله بر پوهنتون امریکایی افغانستان دست رژیم ایران نبوده است؟

ایا امکان لری چه په ګران افغانستان کی د ایران رژیم خپل تخریباتی مداخلات له پاکستان له لاری انجام ورکړی؟