با یک مکث کوتاه و گذرای بالای توضیح اصطلاحات "خلم" و "خلموک" ، نخست می بینیم، که، "خلم" و "خلموک" در ادبیات ما به سه مفهوم آمده است، بعد مختصراٌ می پردازیم به اصل مطلب :

۱. "خلم" به معنی: قهر، غضب، خشم

۲. "خلم" به معنی: خلط یا آب غلیظی که از بینی انسان بیرون می آید.

۳. و خِلموک نیز به شخصی گفته می شود، که، صفات درج شده تحت شماره های بالایی ۱. و ۲. را دارا باشد. و همچنان در زبان عام خِلموک به کسی گفته می شود، که یا صفت درج شده تحت شماره ای ۲. را دارا باشد و یا هم کسی که از عهده ای کاری برآمده نتواند، که به وی سپرده شده باشد. مثلاً در زبان عام میگویند: فُلان شخص کار خود را به درستی انجام داده نمی تواند، یک خِلموک آدم است.

زمانی که ما آقای صلاح الدین ربانی وزیر خارجه ای فعلی و یا سرپرست فعلی وزارت خارجه ای خود را می بینیم، که از یک طرف اکثر قونسل گری های افغانستان را به اشخاص تفرقه افگن مربوط به جمعیتی ها و شورای نظاری ها و به افراد کار نافهم سپرده است، که در ارتباط قونسل گری افغانستان در سویدن، قونسل گری افغانستان در عربستان سعودی، قونسل گری افغانستان در مشهد، قونسل گری افغانستان در آلمان اعتراضات هموطنان ما را در این اوآخر به شکل نمونه می توان یاد کرد! آیا این همان خِلموکی نمبر ۳ را که به مفهوم بی کاره گی و ندانم کاری به زبان عامیانه از آن کار میگیرند، به ما نمی رساند؟

زمانی که ما آقای صلاح الدین ربانی وزیر خارجه ای فعلی و یا سرپرست فعلی وزارت خارجه ای خود را می بینیم، که مثلاً در یک نشست بسیار مهمی قهر، غضب و خشم را پیشه می کند و از شرکت در آن نشست کناره می رود که مهمانان از سراسر کشور های جهان جهت تامین پلان و پروگرام برای یک پروسه ای صلح به افغانستان می آید، به کابل به جلسه و مذاکره می پردازند، اما وزیر خارجه مملکت میزبان تشریف ندارند و در حالت قهر، غضب و خشم به سر می برند. آیا این همان خِلموکی نمبر ۱. خلم را که به مفهوم قهر، غضب و خشم تعریف می دارد، به ما نمی رساند؟

علاوه بر تطابقت شماره های توضیحاتی ۱. و ۳. ، زمانی که ما آقای صلاح الدین ربانی وزیر خارجه ای فعلی و یا سرپرست فعلی وزارت خارجه ای خود را می بینیم، که مثلاً در یک نشست بسیار مهمی که با وزرای خارجه و یا با بقیه چوکیداران بلند پایه ای جهانی، و یا در مقابل کمره های تلویزیونهای جهانی با انگشتان دست شان به بینی مبارک شان دست می زنند، و بدون استفاده از یک دستمال با کِلکان انگشتان خود، بینی، دماغ و یا همان خِلم و یا خلط یا آب غلیظی که از بینی مبارک شان بیرون می آید با انگشتان دست شان، در عین سخنرانی و یا جلسه، در مقابل چشمان حاضرین و در مقابل کمره های تلویزیونهای جهانی، پاک می کنند، آیا این همان خِلموکی نمبر ۲. که خلم را که به مفهوم خلط یا آب غلیظی که از بینی انسان بیرون می آید تعریف می دارد، به ما نمی رساند؟

هر گاه کسی این حرف را باور ندارد، لطفاٌ به طور مثال در این ویدیوی پانزده دقیقه ای آقای صلاح الدین ربانی به دقیقه ای ۹ دقیقه و هشت ثانیه ای این ویدیو، مثلاٌ در یکی از سخنرانی های آقای صلاح الدین ربانی دقت نماید، که نتاریخ پنجم ماه جون سال ۲۰۱۷م. از جانب همکاران و یا همقطاران خود آقای صلاح الین ربانی به نشر رسیده است:

منبع: YOUTUBE
سخنرانی چهارده دقیقه و پنجاوهشت ثانیه ای آقای صلاح الدین ربانی ، زمان نشر ویدیو 05.06.2017م. صحنه ای خِلموکی آقای صلاح الدین ربانی در ۹ دقیقه و هشت ثانیه ام این ویدیو قابل مشاهده می باشد:

https://www.youtube.com/watch?v=sGhmMxSC__g

آیا واقعاً داشتن یک وزیر خارجه ای "خِلموک" به مثل آقای ربانی توهین به شعور مردم ما نیست؟

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما