فرستنده: جمیل ایوبی

"یک پیشنهاد مخلصانه، صلحخواهانه و وطندوستانه:

آیا توظیف افراد طالبان و افراد حزب آقای حکمتیار در امر مبارزه با فساد اداری مثمر تمام نمی شود؟

تا جای که مردم ما شاهد این موضوع اند، کمتر طالبی را و یا کمتر عضوی از جمله اعضای حزب آقای حکمتیار را سراغ داریم، که کسی گفته باشد که وی در کدام فساد اداریی دست داشته بوده باشد.

این یک واقعیت و یک حقیقتی است، که، هم مخالفین و هم موافقین این دو جناع به آن پی برده اند و مردم ما نیز شایدان حال این موضوع به شمار می روند!

آیا هر گاه دولت و حکومت افغانستان، در قدم اول جناب دکتور اشرف غنی ریس جمهور مملکت و جناب دکتور عبدالله عبدالله ریس اجرایه به این موضوع موافق باشند، که، در هر وزارت خانه ای افغانستان، در هر ولایت افغانستان، در هر ریاست مستقل افغانستان چند نفر از طالبان و چند نفر هم از حزب آقای حکمتیار، مثلاً در هر وزارت خانه ای افغانستان، در هر ولایت افغانستان، ده نفر از افراد صادق و کارفهم طالب و ده نفر هم از افراد صادق و کارفهم حزب آقای حکمتیار، به حیث موظفین با اختیار و با قدرت در ساحه ای مبارزه با فساد اداری در خدمت ملت قرار گیرند، این عمل نتیجه ای مثبت و مثمری نخواهد داشت؟

بدون شک در صورتی که هم دولت افغانستان و هم طالبان و هم آقای حکمتیار همچو یک تشکیلاتی مجادله و مبارزه با فساد اداری به وجود آورده بتوانند، به نفع مردم فقیر، صلح خواه و رنجدیده ای ما خواهد بود، البته در صورتی که هر سه طرف این وظیفه ای عالی و این مسولیت بزرگ را صادقانه، فعالانه و آگاهانه به پیش برند، مردم ما نیز خوشنود خواهد شد!

در همچو یک اقدامی هم صلح به وجود خواهد آمد، هم فساد اداری تقلیل خواهد یافت، هم امنیت و عدالت اجتماعی و قانونیت آهسته آهسته خواهد آمد و بلاخره در یک فضای عدم جنگ، صلح آمیز و امن و خالی از فساد اداری مردم فقیر ما نیز آهسته آهسته راه رفاه و سعادت خود را، البته در پرتو قانونیت و عدالت اجتماعی پیدا خواهد تواست!

بدون شک که همین قسم که طالبان افغان های با درک و با کار فهم دارند که در فکر کار و خدمت مثمر به مردم خود اند، در بین افراد حزب آقای حکمتیار نیز افغان های با درک و کار فهم دارند، که، در راه مبارزه با فساد اداری کار تخصصی و فنی و در عین حال صادقانه انجام دهند و طراحی های در راه مبارزه با فساد اداری به جامعه و مردم خود ارایه فرمایند.

امید هموطنان محترم و صلح دوست ما در این زمینه نظریات خویش را اظهار فرمایند."

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما