آقای احمد ولی مسعود!

- در قدم اول از صلح با طالبان جلوگیری از انسان کُشی ها به دست می آید!

- در قدم دوم از صلح با طالبان امنیت در افغانستان به دست می آید!

- در قدم سوم از صلح با طالبان پروسه ای قانونیت و عدالت اجتماعی بلاخره به نش و نمو می آغازد!

- در قدم چهارم از صلح با طالبان میتواند در بین مردم جنگزده ای افغانستان بلاخره صممیت، برابری و برابری به دست آید!

- در قدم پنجم از صلح با طالبان میتواند در بین مردم جنگزده ای افغانستان بلاخره مردمسالاری و دموکراسی به یک روند زندگی تبدیل شود!

- در قدم ششم از صلح با طالبان میتواند در افغانستان آشتی بین مکتب و مدرسه به وجود آید!

- در قدم هفتم از صلح با طالبان میتواند در افغانستان عزیز ما بلاخره یک خود کفایی ملی در عرصه ای اقتصادی به وجود آید!

- در قدم هشتم از صلح با طالبان میتواند در افغانستان عزیز ما تامین رفاه و سعادت مردم عزیز ما به وجود آید!

اینکه مفسدین اداری پانزده سال اخیر از صلح با طالبان چه به دست می آرند، سوالی است که باید خود آنها به آن پاسخ گویند!

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما