دربارهٔ نحوهٔ پوشش اخبار افغانستان و اوضاع کنونی مربوط به افغانستان انتقاداتی به BBC دری - بخش افغانستان وارد آمده‌است.

برای مثال: برای یک تعدادی زیادی سوال پیش آمده است، که، چرا و رویی چه منظوی BBC دری - بخش افغانستان نام صفحه ای دری اخبار BBC را به نام صفحه ای فارسی تغیر داده است؟

بدون شک که نه تنها در چند سال اخیر، بلکه، در طول تاریخ حیات British Broadcasting Corporation که مخفف آن BBC می شود، یعنی از سال ۱۹۲۲م. بدینسو انتقادات گوناگونی به بی‌بی‌سی وارد شده‌است؛ در اینجا فقط به به برخی از سیاست بازی های BBC دری - بخش افغانستان در چند سال اخیر اشاره صورت میگیرد، تا آنکه آگاهان محترم افغانستان و همچنان دولت و حکومت محترم افغانستان در زیر زره بین منافع ملی افغانستان قرار داده و در چهار چوب قانونیت های ملی و بین المللی مسولین با صلاحیت BBC را ، بطور دقیق و علمی متوجه سیاست بازی های BBC دری - بخش افغانستان در چند سال اخیر بسازند!

اکثر مردم به این نظر اند، که سیاست های BBC دری - بخش افغانستان دولت بریتانیه را تعین می کند، اما حقیقت، بلخصوص واقعیت از چند سال بدینسو چیزی دیگریست!

بدون شک که BBC با حمایت مالیه دهندگان بریتانیا و از طرف دولت بریتانیا حمایت مالی می شود، چنانچه در سال ۲۰۰۵م. قرار داد حمایت مالی اش را، که در سال ۲۰۰۶م. به پایان میریسید، دولت بریتانیه برای مدت ده سال تمدید نمود. اما با آن هم آنگونه که در گذشته ها، بلخصوص در زمان جنگ جهانی دوم، در زمان جنگ سرد سیاست های BBC از جانب دولت بریتانیه و بلخصوص از جانب وزارت خارجه ای کشور بریتانیه تحت نفوذ قرار می گرفت، امروز به آن شکل نیست. امروز مدیریت های بخش های مختلف با ادعای آزادی های مدیریتی تا حدی زیادی به اصطلاح از خود می درنگانند!

سوال در این است که آیا در چهار چوب قانونیت، بخش مدیریت BBC دری - بخش افغانستان، مثلاٌ اجازه دارد بخش پروگرام های دری را که BBC برای افغانستان تخصیص داده شده است، آنرا به نام "بخش فارسی" مسمی گرداند؟

ادعا صورت گرفته که ما این عمل را به اساس یک نظر سنجی انجام داده ایم. سوال در این است که همان نظر سنجی به اساس کدام معیار های علمی و به اساس کدام معیار های علمی-حقوقی بنا یافته است، و از چه نوع مشروعیتی بر خوردار است؟

مثال دیگر:

مثلاٌ امروز در اکثر مطبوعات معتبر جهان، در اکثر میدیای جهانی که فوکس بالای موضوعات افغانستان دارند، این موضوع مهم، در چنین یک وضعیت اساس خبر ساز شد، چنانچه آقای نجیب الله احمدیار، از صدای امریکا بخش دری، نیز این خبر را به این طور به نشر سپردند، که :

"سفارت امریکا از پیگیری جدی قضیۀ دوستم – ایشچی حمایت کرد
احمد ایشچی ادعا کرده است که دوستم و افرادش وی را لت و کوب و بر وی تجاوز جنسی کرده اند.

سفارت ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان از پیگرد جدی اتهامات وارده از سوی احمد ایشچی بر عبدالرشید دوستم معاون ریاست جمهوری افغانستان حمایت کرد.
هوگو لارنس، سرپرست سفارت ایالات متحده در کابل، گفت که کشورش مانند جامعۀ جهانی و مردم افغانستان از پیگرد این قضیه و اقدامات احتمالی عدلی در این خصوص پشتیبانی می‌کند.
احمد ایشچی یکی از چهره های شناخته شدۀ اوزبیک در شمال افغانستان، در ماه قوس سال گذشتۀ خورشیدی مدعی شد که عبدالرشید دوستم، معاون ریاست جمهوری افغانستان او را در میدان مسابقۀ بزکشی در شبرغان در برابر چشمان صدها نفر لت و کوب کرد و سپس وی را زندانی ساخت.
آقای ایشچی همچنان مدعی شده بود که در جریان بازداشت در منزل جنرال دوستم تهدید به مرگ، مورد شکنجه و حتا تجاوز جنسی قرار گرفته است.
آقای لارنس اتهامات وارده بر جنرال دوستم به شمول ضرب و شتم و تجاوز جنسی را "نهایت جدی" توصیف کرد و گفت که این قضیه مستلزم بررسی جدی از سوی لوی سارنوالی و سایر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان می‌باشد.
حکومت افغانستان پس از این ادعاها تحقیقات را در در مورد آغاز کرد و تعهد سپرد که تحقیق بی طرفانه را در مورد انجام خواهد داد. اما تا کنون نتایج نهایی تحقیقات حکومت افغانستان در این مورد اعلام نشده است.
سرپرست سفارت ایالات متحده گفت که تحقیقات جاری در پیوند با قضیۀ جنرال دوستم و احمد ایشچی، ارادۀ حکومت وحدت ملی را در تنفیذ قانون برجسته می‌سازد و به جهانیان پیام می دهد که هیچ کسی در افغانستان بالاتر از قانون نیست.
هوگو لارنس هشدار داد که هرگونه استفادۀ سیاسی از قضیۀ احمد ایشچی یا هم دستاویز ساختن این موضوع برای دامن زدن تنش‌های قومی، به تنفیذ قانون، تامین صلح و ثبات در این کشور آسیب می‌رساند. او حکومت افغانستان را ترغیب کرد که در پیگیری این موضوع زیر فشار سیاسی، زانو خم نکند.
تا کنون آقای دوستم در پیوند با اظهارات سرپرست سفارت امریکا در کابل، ابراز نظری نکرده است، اما پیش از این دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان ادعاهای آقای ایشچی را رد کرده و آن را "عمل تخریبکارانۀ سیاسی" عنوان کرده بود."

منبع:
https://www.darivoa.com/a/us-embassy-in-kabul-support-just-
investigation-of-dostum-ishchui-case/3937223.html

اما BBC دری - بخش افغانستان این خبر مهم را اصلاٌ تا به همین لهظه نشر نکرد، چرا؟ دلیل در چه نهفته است؟

این سوال زمانی به پاسخ نیاز پیدا می کند، که BBC دری - بخش افغانستان راجع به افغانستان حتی بسیاری از موضاعاتی را به نشر می سپارد که اهمیت و ازش آن به مراتب کمتر از بطور مثال همین بالایی میباشد.

دلیل این نوع سیاست بازی های BBC دری - بخش افغانستان در چند سال اخیر در چه نهفته است و از کجا سرچشمه میگیرد؟

همچنان از مسولین دولت و حکومت افغانستان توقع میرود که در این ساحه مسولین با صلاحیت BBC مورد سوال قرار دهند!

امید این سوال به مسولین با صلاحیت BBC برسد و جوابی دقیق در زمینه ارایه نمایند!

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما