چند روز قبل یک پیشنهاد صلح بین الافغانی از جانب یک هموطن ما به نام "سر سپین کچکول"، تحت عنوان "طـالــبــانـو تـه  د صلحــې  وړانـديز" به طالبان و جامعه ای مدنی افغانها تقدیم شد، که مورد استقبال بحث اجتماعی یک تعداد زیادی از افغانهای صلح دوست و خیر اندیش ما قرار گرفت.

یکی از افرادی که محیلانه در رابطه ای وارد کردن مصطلحات ناماموس ایرانی، ایرانی خواندن سید جمال الدین افغان و غیره همچو مسایل با سفسطه سرایی های مخصوص صفحاتی را سیاهی دار نموده اند، نیز داخل این بحث اجتماعی گردیده موضوع صلح را به سمت های دیگری به چرخاندن گرفتند، که این فرد آقای سید هاشم سدید نام میباشند!

آقای سید هاشم سدید اینبار در مقابل پیشنهاد هموطنان صلح دوست ما عرض اندام فرموده، بحث صلح بین الافغانی را از مسیر اصلی آن به کج راهه برده، محیلانه در سدد پالیدن مو در نمد برآمده، تحت عنوان آیا پشتون ها یک ملت هستند؟ به تاریخ دوازدهم اپریل ۲۰۱۷ م. باز هم صفحاتی را سیاهی دار نمودند.

آقای سدید در ایراد نامه اش موضوع محوری پیشنهاد آقای سر سپین کچکول را که صلح و پیشنهاد صلح میباشد، اصلاٌ مد نظر نگرفته، موضوع را از محور اصلی به طوری دور ساخته که حتی یک بار هم از کلمه ای صلح در ایراد نامه اش ذکری صورت نگرفته است!

آقای سدید در ایراد نامه اش موضوع محوری پیشنهاد آقای سر سپین کچکول را که صلح و پیشنهاد صلح میباشد، به سمت بحث های قومی کشانیده است!

در این رابطه نویسنده ای محترم و ملی گرای ما آقای داؤد مومند می فرمایند:

"هم وطن محترم شاغلی سدید
من با نظر شما موافقم که ما در افغانستان اقوام داریم، نه ملت ها، ولی من در نوشته های بسیاری از هم وطنان خود دیده ام که به عوض کلمه قومیت که مختص به قوم است از کلمه ملیت که مختص به ملت است استفاده میکنند.
به نظر این کمسواد استعمال کلمه ملیت، مانند ملیت ازبک یا ملیت تاجک یا ملیت هزاره و غیره به جای استعمال کلمه قومیت، مانند قومیت ازبک، قومیت هزاره و غیره روشنگر یک ذهنیت ضد ملی و عدم اعتقاد به موجودیت یک ملت واحد ویک ملیت واحد سرتاسری در کشوراست.
آیا جناب شما هرگز استعمال همچو اصطلاح مذموم و ضد ملی را در نوشته های هم وطنان مطالعه نموده اید؟
و آیا جناب خود شما هرگز از کلمه ملیت برای اقوام
کشور استفاده نموده اید؟
اگر جناب شما همچو اصطلاح ضد ملی و ستمی را خوانده اید جناب تان چی عکس العملی ملیگرایانه، در زمینه ابراز فرموده اید؟
با احترم "

تبصره: چیست جواب دقیق سید هاشم سدید بلخصوص به این سوالات آقای داؤد مومند که:

آیا آقای سید هاشم سدید خود هرگز از کلمه ملیت برای اقوام
کشور استفاده ننموده است؟

زمانی که آقای سید هاشم سدید در چهار دهه ای اخیر همچو اصطلاح ضد ملی و ستمی را بلخصوص از مزدوران فارس و میدیای ایران محورخوانده است چی عکس العملی ملیگرایانه، در زمینه ابراز نظر نموده است، که حالا در یک پیشنهاد صلح بحث محوری صلح را به یک شکل محیلانه کنار رانده، بحث را به سمت قوم گرایی و زبان گرایی می کشاند؟

آقای سدید نظر به کدام معیار علمیی نام آقای سر سپین کچکول را‌ ترجمه می کند؟

آیا اسم سدید را نیز میتوان به نام شَخ ترجمه نمود: مثلاٌ : میشود نام "سید هاشم سدید" را نیز به اسم "سید هاشم شَخ" ترجمه نمود؟

اوس پوښتنه همدا د عنوان پوښتنه ده، چې:
آیا د ښاغلی سرسپـین کـچـکـول‏ د صلحــې وړانـديز یو مدبر وړاندیز ده؟
دا پوښتنه او یا د دا پوښتنه دقیق ځواب یو دقیق او عالمانه ملی افغانی ټولنیز بحث ته اړتیا لری!
----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما