خطبه حجة الوداع پیامبر صلی الله علیه وسلم ، بزرگترین اعلامیه جهانی حقوق بشر!

عبدالخالق صارم

اسلام در باره حقوق بشر و حقوق زن از همه قوانین به اصطلاح مدرن و پیش رفته امروزی ، پیش دستی نموده و در دقت و شمولیت طرح های قانونی و حقوقی خود همه دموکرات ها و تکنوکرات ها را حیرت زده نموده است !
پیامبر صلی الله علیه وسلم در آخرین حج خود یک سخنرانی را انجام داد و به حقوق اساسی بشر اشاره نمود که به نام خطبه حجة الوداع مشهور گردیده است که می توان آن را به عنوان بزرگترین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، علام نمود!
خطبه حجة الوداع با جملات کوتاه و پر محتوای خود چنان قوانین حقوقی را در خود جای داده است که هزاران کتاب و قوانین وضعی امروز و انتر منتر های دموکراسی ، در خود ندارند !

از جمله :
1- دفاع از حقوق معنوی ، تهذيب نفس و تزكيه روح بشر:
...أوصیکم عبادالله بتقوی الله و أحثکم علی طاعته ...
...ای مردم ! شمارا به تقوی در برابر خدا و به اطاعت از او توصیه می نمایم ...

2- دفاع از حق زندگی :
... إن دمائکم ... حرام علیکم ...
...ای مردم ! تجاوز به خون همدیگر تان بر شما حرام است ...

3- دفاع از حق مال و ملکیت :
... ولایحل لإمرئ مال أخیه إلا عن طیب نفس منه ...
...مال و ثروت برادرش را کسی تصرف کرده نمی تواند مگر به رضایت خودش ...

4- دفاع از عزت و شخصیت :
... وأعراضکم حرام علیکم ...
...تجاوز به آبروی همدیگر تان بر شما حرام است ...

5- مبارزه با خیانت در امانت :
... فمن کانت عنده أمانة فلیؤدها إلی من ائتمنه علیها...
...کسیکه در نزدش امانتی است ، باید آن را به صاحش بر گرداند...

6- مبارزه با استعمار اقتصادی :
...وإن ربا الجاهلیه موضوع...
...ربا و سود خواری عصر جاهلیت دیگر از اعتبار ساقط است ...

7- مبارزه با اشرافیت :
... وإن أول ربا أبدأ به رباعمي العباس بن عبدالمطلب ... و إن أول دم نبدأ به دم عامر بن ربیعة بن الحارث بن عبدالمطلب ....
...و نخستین سند ربوی عصر جاهلیت را که از اعتبار ساقط می کنم ، اسناد ربوی کاکایم عباس فرزند عبدالمطلب بوده و نخستین خون خواهی دوران جاهلیت را که بی اعتبار اعلام می کنم ، خون پسر کاکایم إیاس فرزند ربیعه می باشد ...

8- اعلام مساوات و برابری انسانی و مبارزه با تبعیض :
...أیها الناس ! إن ربکم واحد و إن أباکم واحد ، کلکم لآدم و آدم من تراب و إن أکرمکم عندالله أتقاکم ، و لیس لعربي علی عجمي و لالعجمي علی عربي و لا لأحمر علی أسود و لا لأسود علی أحمر فضل إلا بالتقوی ...
...ای مردم ! پروردگارتان یکی و پدرتان هم یکی است ، همه شما فرزندان آدم بوده و آدم از خاک آفریده شده است ، و بهترین شما نزد خدا ، پرهیزگار ترین شماست، عرب بر عجم و عجم بر عرب و سرخ بر سیاه و سیاه بر سرخ ، جز با تقوی دیگر هیچ امتیازی ندارد ...

9- اعلان برادری اسلامی :
...أیها الناس ! إنما المؤمنون إخوة ...
...ای مردم ! بدانید که مسلمانان برادر همدیگرند...

10- دفاع از حقوق زن:
...فاتقواالله فی النساء... و لكم عليهن حق ولهن عليكم حق كسوتهن و رزقهن بالمعروف...
در مورد زنان از خدا بترسید ... شما اگر بر آن ها حقوقی دارید ، آنها نیز بر شما حقوقی دارند و در حدّ متعارف باید خوراک و پوشاک آنان را تأمین کنید...

11- دفاع از حقوق کارگران و زحمت کشان :
... أوصيكم بمن ملكت أَيمانكم فأطعِموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون...
... شما را به زير دستانتان توصیه مي كنم که از آن چه خود مي خوريد به آن ها بخورانيد و از آن چه خود می پوشید به آن ها نيز بپوشانيد...

12- خشکاندن ریشه های اختلافات خانوادگی :
... أیها الناس ! إن الله قد قسم لکل وارث نصیبه من المیراث و لایجوز لوارث وصیة ، ولایجوز وصیة في أکثر من ثلث ...
... ای مردم ! بدانید که خداوند سهم هر یکی از ورثه را در میراث تعیین نموده است ، صاحب مال نمی تواند ثروت خودرا به یکی از ورثه خود وصیت نماید ، همچنانکه نمی تواند به بیشتر از ثلث ثروت خود را به بیرون از ورثه خود وصیت نماید ...

13- حق تعلیم و آموزش برای همه :
... فلیبلغ الشاهد الغائب .....
... کسانیکه این جا حضور دارند ، آنچه را که آموخته اند برای کسانیکه حضور ندارند ، باید برسانند ...

14- خشکاندن ریشه های اختلاف :
... فلاترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ...
... بعد از وفات من مانند کافران نگردید که گردن همدیگر تان را بزنید ...

15- دفاع از حریم قانون اساسی :
... إني ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده، کتاب الله و سنة نبیه ...
... من در میان شما وثیقه ای را گذاشتم که اگر آن را تطبیق نمایید ، هرگز گمراه نمی شوید ، که آن ، کتاب خدا و روش های پیامبرش می باشد ...

16 مبارزه با ارتجاع :
... وإن مآثر الجاهلیة موضوعة ...
... فخر فروشی های دوران جاهلیت را ملغی اعلام میدارم ...

17- تحریم قانون گذاری در برابر قانون خدا :
.. أیها الناس ! إنما النسئ زیادة في الکفر یضل به الذین کفروا ، یحلونه عاما ویحرمونه عامل لیواطئوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله و یحرموا ما أحل الله، ... و إن عدة الشهود عندالله اثنا عشر شهرا في کتاب الله ...منها أربعة حرم ، ثلاثة متوالیات و واحد فرد ...
...ای مردم ! آگاه باشید که ناباوران به حق، حتی با دستکاری در تقویم در صدد اختلاف افکنی و حرام کردن حلال خدا و حلال کردن حرام خدا خواهند بود! بدانید که در نزد خدا سال دوازده ماه است و چهار ماه آن مقدس! سه تای آنها پشت سر هم و یکی از آنها جدا افتیده است ...
یعنی مراقب شیاطینی که در لباس اسلام، در صدد تخریب دین شما هستند باشید! اگر نتوانند شما را در امور بزرگ تر به انحراف بکشانند کارشان را از امور کوچکتری شروع می کنند.

در این اعلامیه جهانی حقوق بشر می بینیم که اسلام خون خواهي ها و خونريزي هايي كه در جاهليت بر محور انتقام جابرانه و كينه توزي هاي خصمانه رايج بود، خاتمه داده و رباخواري هاي گذشته را كه خون آشامي اقتصادي بود، پايان يافته تلقي می نماید.

و پيامبر اكرم صلی الله علیه و سلم براي اهميت تحريم ربا و تخطئه خون آشامي جاهلي آن، ضمن آن كه همه ‌اسناد و مدارك قرض دهی ربوي را لغو و بي اثر می داند ، اضافه می نماید که اولين ربايي كه سند آن را زير پا مي گذارم و باطل بودن آن را اعلام مي كنم سند ربوي عمويم عباس بن عبدالمطلب است!

این اعلامیه جهانی حقوق بشر شاهدی است بر این که ریشه های برابری خواهی و حقوق بشری مطرح در عصر ما ، در تاریخ ظهور اسلام نهفته است و کسانی که این خطبه را نقل قول کرده اند هزار سال قبل از ما و پیش ازعصر به اصطلاح مدرن و مترقی ما زندگی می کرده اند و هیچ آگاهی و انگیزه ای برای ساختن سندی برای ماست مالی کردن چهره اسلام و مترقی نشان دادن آن نداشته اند.

این اعلامیه جهانی حقوق بشر همچنین اعلام می دارد که حق مالکیت فردی و اجتماعی بر آنچه انسانها تولید می کنند ، حقوق متقابل زن و مرد و برابری جنسیتی، برابری نژادی یا قومی، حق زندگی در یک اقتصاد خالی از طمع و بهره کشی و ربا خواری یا حق زندگی در اقتصاد غیر سرمایه سالاری که در آن سرمایه، سرمایه نمی آورد، حق زندگی در یک جامعه ای بنا شده بر برابری و برادری، تکلیف به برقراری عدالت و حق عدم تحمل ظلم و ستم و مبارزه با آن،حق زندگی در جامعه ای مبتنی بر وفاداری و امانت داری که در آن هیچ کس از اموال دیگران بدون کسب اجازه آزاد و بدون اجبار بهره مند نمی شود و چه اموالی بالاتر از اموال عمومی و منابع عمومی و بیت المال می باشد ؟ حق زندگی در جامعه ای که (زندگی ) در آن مقدس است، حق داشتن جامعه ای که در آن زندگی خصوصی افراد مورد تعرض قرار نمی گیرد، حق زندگی در جامعه ای بدون خشونت و بدون سلسله مراتب و نابرابری و ... همه از حقوق اساسی بشر اند و همه مسلمانان موظف به حفظ این حقوق یکدیگرند و موظف به برپاکردن نظامهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... حافظ این حقوق اند .

این اعلامیه جهانی حقوق بشر هم چنین بار دیگر نشان می دهد که اسلام مشخصات یک جنبش اجتماعی تمام عیار را داشته و در صدد ایجاد یک تمدن بوده است!
منحصر نمودن اسلام به عرفان بازی های شخصی و زاهد مآبی و صوفی گرایی و نادیده گرفتن ابعاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و ... این مکتبی که همچو یک حساسیتی در برابر عدالت اجتماعی ، دفاع از حقوق بشر و خصوصاً مستضعفین و مبارزه با استکبار جهانی را دارد ، جزء از برنامه های استعمارگران و اشغال گران در جنگ فکری شان علیه ما بوده است !

این اعلامیه جهانی حقوق بشر هم چنین نشان می دهد که اساسات فکری افغان های شبه روشنفکر ، تجدد زده و غرب زده ما که در آشفته بازار دموکراسی ، غوغای دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق زن را سر داده اند … این اساسات حقوقی از غرب نه بلکه از اسلام نشئت نموده است !

این اعلامیه جهانی حقوق بشر هم چنین به مردم ما و به جوانان ما یک شخصیت حقیقی مستقل تاریخی می دهد و مسلمانان را به یک آرمان عظیم وصل می کند که برخلاف بیانیه های حقوق بشری سازمان های بین المللی ، مشروعیت اش را نه تنها به شکل قراردادی بلکه از طریق اتصال حقوق و اخلاق به خدا ، کسب می کند و این خداست که زن و مرد و سیاه و سفید را برابر آفریده است و این خداست که سنت اش بر برابری و حفظ حقوق و آزادی بشر از بندگی (غیرالله) استوار است و این خداست که زندگی و مرگ را آفریده و تروریزم آمریکایی ، دموکراسی جنایت پیشه ، سکولار های خونخوار و ... حق گرفتن این زندگی را از مسلمانان ندارند!

این اعلامیه جهانی حقوق بشر هم چنین بنیان توهمات و خیال بافی های نشنلیزم ، صهیونیزم و یک مشت از تکنوکرات های تاریخ بی خبر را هم وارونه نموده و به عنوان قدیمی ترین سند حقیقی حقوق بشری عرض وجود می نماید ، اما نه به مثابه یک قرارداد امضاء شده بین المللی بلکه به مثابه یک قانون طبیعی و الهی که التزام به آن ابتداء به وجدان و ساکن درونی وابسته است و هیچ التزامی قوی تر از التزام درونی نیست ، زیراهمه التزامات بیرونی روزی موضوع نقض و نقص خواهند بود.

در اخیر باید گفت که چگونه دشمنان ما این غنای تاریخی، قوانین حقوقی ، ثروت فقهی ، دستاوردهای علمی و .... ما را دزدیده و بازآن ها را پس به خودمان به قرض فروختند و کار به جای کشید که لکه های ننگ جنایات تروریزم آمریکایی ، مسئولیت وحشت قدرت های جهانی و بار غارت گری شرکت های کاپیتالیستی شان را نیز ما باید به دوش بکشیم!!!