فرستنده: داؤد نعیم

"چرب زبانی های عطامحمد چور در گوش مردم قندهار لفاظی های بیش نیست!

عطا محمد چور که دست داشتن وی در فساد گستردۀ اداری در هفده سال گذشته زبانزد عام و خاص مردم افغانستان گردیده است، تا به امروز هیچ حسابدهی دقیقی از سرمایه ها و ثروت های اندوخته ای هفده سال اخیرش نداده است، بدون شک که به بهانۀ تسلیت دادن شهید جنرال رازق در قندهار حق سخنرانی تبلیغاتی را ندارد!

بدون شک که در قتل جنرال رازق شهید هر افغانی جگر خون و افسرده شده است، خداوند "ج" روحش را شاد داشته باشد.
اما سؤال در این است که چرا عطا محمد چور به بهانۀ تسلیت دادن شهید جنرال رازق در قندهار سخنرانی تبلیغاتی اش را راه اندازی میکند؟

عطا محمد چور پیش از آنکه با لفاظی هایش، خُلق فاتحه داران گرامی را به تنگ آورد، باید اول پول های غیر قانونی را که از دارائی های عامه دزدیده است، به حساب بیت المال دوباره بسپارد، ثانیاً باید آداب فاتحه و تسلیت دهی را فرا گیرد، بعدش حق آنرا دارد که در ظرف یک دقیقه ابراز تسلیتی نماید! "

----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید حمایت حقوق زنان مظلوم در افغانستان!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما