نخست باید با نگاۀ ژرف و عمیق، خارج از هر نوع تعصب و تبعیضی به مشاهد و بررسی گرفت که این همه مخالفان رئیس جمهور غنی کی ها اند، چه میخواهند، آیا آنها واقعاً مخالفان مردم فقیر افغانستان اند و یا خیر؟

ثانیاً باید به بررسی و مشاهده گرفت موضوعی را که چرا و روی چه منظوری یک عده اشخاصی که در هفده سال اخیر از راه های غیر قانونی و نامشروع خودشان را در داخل کشوری فقیری چون افغانستان به ثروت و سرمایه های غیر قانونی رسانیده اند، به مقابل یک رئیس جمهور عالمی که در راۀ مبارزه با فساد اداری و در راۀ صلح و ترقی کشور کمر بسته است، مخالفت شانرا ابراز می کنند؟

موضوعی را که در شانزده سال اخیر یک تعداد زیادی از اراکین بلند پایۀ دولتی به دارائی های غیر قانونی دست یافته اند همه مردم افغانستان می دانند:
آیا این روش غیر اخلاقی، غیر قانونی و نا مشروع سؤال بر انگیز نیست زمانی که همه به چشم و سر مشاهده می کنیم که در کشور فقیری مانند افغانستان عزیز ما که طفل، زن و مرد آن از شدت فقر و تنگدستی داد می زنند؟

از یک طرف مردم فقیر ما از شدت فقر و ناداری ها به ستوه رسیده اند، و از جانبی هم فساد و فساد اداری در این مدت هفده سال اخیر آوازه بر انگیز و شدید بوده است!

پس چرا و به چه دلیلی، نظر به کدام منطقی به مقابل مفسدین هفده سال اخیر اقدامات جدی و دقیق قانونی صورت نمی گیرد؟

اینکه افراد و اشخاصی چون: مثلاً عطامحمد نور، محقق، ضیا مسعود، تورن اسماعیل، برادران کرزی و دوستم در شانزده سال اخیر به کدام ثروت ها و دارائی های دست یافته اند، معاشات ماهوار و ثروت های فعلی آنها به کدام مقدار و مبالغی بوده است، راه های درآمد های آنها به طور دقیق کدام ها بوده اند، آیا قابل باز خواست نیست؟

خواست مردم فقیر ما این است که باید موضوعات بالائی که قابل غور و بررسی میباشد، عمیقاً و دقیقاً به بررسی و ارزیابی های ژرف و علمی سپرده شوند، مجرمین فساد پیشه باید هر چه زود تر به پای میز محاکم شفاف و قانونی کشانیده شوند!

بلخصوص زمانی که می بینیم کشور های همسایه، بلخصوص رژیم ایران و پاکستان، همچنان کشور روسیه در پی تضعیف و تخریب نظام نیم بند افغانستان عمیقاً دست کار بوده و فعالیت های آشکار و پنهان تخریباتی را، با مصارف میلیونی، راه اندازی می نمایند، باید ثروت و دارائی های غیر قانونینی را که در راۀ تخریب و تضعیف نظام نیم بند و دولت افغانستان، بلخصوص از جانب جنگسالارنی به مصرف میرسند، آیا قابل باز خواست نیست؟

بطور مثال قابل غور بررسی می باشد که آیا عطامحمد نور، محقق و ضیا مسعود آقای دوستم را در بدل پول به ایران و روسیه صرف گرو نموده اند و یا فروخته اند؟
عطامحمد نور، محقق و ضیا مسعود جوانان را با کدام پول های جهت تضعیف و تخریب نظام نیم بند و دولت افغانستان تشویق، ترغیب و تحریک می کنند؟

امروز متاسفانه چنان یک حالت و وضعیتی زشتی در افغانستان عزیز ما حکمفرماست که هر غاصب و رشوت خور و فاسد ادارئی که به نظر به ارتکاب فساد اداری و از سبب بی کارگی و نافهمی هایش از چوکی های دولتی بیرون رانده شد، خودش را نماینده و یا بهتر است بگوئیم تیکه داری یکی از اقوام شریف افغانستان تراشیده از همان راه دست به جمع و جور نمودن ائتلافات سیاسی و دست به نوکری همسایگان افغانستان چون ایران و پاکستان می زند.

بطور مثال امروز در افغانستان، ائتلاف سیاسی تازه ای اعلام موجودیت کرده‌‍است، نام خودش را" ائتلاف بزرگ ملی" گذاشته است و ادعا دارد که از ۳۵ حزب و جریان سیاسی تشکیل شده است. آیا این ۳۵ حزب و جریان سیاسی کدام شخصیت های صادقی را سراغ ندارند که دزدان سر گردنه را که از هفده سال بدین سو خون مردم فقیر افغانستان را مکیده اند تا خود شان را به ثروت های غیر قانونی برساند، بالا کشیده اند؟

این به اصطلاح منتقدان محمد اشرف غنی، رئیس جمهورکی ها هستند و چه می خواهند؟ کمال آنها چه است و در کدام ساحه تخصصی دارند، در هفده سال گذشته کدام کاری خیری را به انجام رسانیده اند؟

----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما