مقایسه قدرت نظامی، سیاسی، استخباراتی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا با فدراتیف روسیه همانند این است که ما قدرت نظامی و سیاسی ترکیه را با روسیه مقایسه نماییم. کسانیکه در این مقایسه به نحوه برای گرایش خود با روسیه تلاش دارند روسیه را برازنده بازتاب دهنده یا که در باره ظرفیت نظامی و سیاسی آمریکا اصلاُ مطالعه ندارند و یاهم عمداً بنابر دلایل ویژه چنین کار را انجام می دهند. یک مرور اجمالی بر قدرت  نظامی، استخباراتی، سیاسی و اقتصادی آمریکا قرار ذیل است:  

 

قدرت نظامی:   

آمریکا در حال حاضر در ۳۹ کشور جهان پایگاه بزرگ نظامی و در ۱۴۰ کشور ایستگاه های نظامی دارد. آمریکا به استثنای خاک خود در پنج قاره جهان جمعاً ۸۵۰ پایگاه نظامی دارد. این کشور درخاک خود نیز بطور رسمی ۵۳۰۰ پایگاه نظامی دارد.آمریکا در حال حاضر ۷۰۰ تا ۸۰۰ پایگاه زمینی، دریایی، هوایی و جاسوسی در خارج از آمریکا دارد. بطور مشخص ۷۳۷ پایگاه در ۱۳۰ کشور خارجی قرار دارد که تعدادی از آنها اردوگاه‌های موقت هستند. تعداد مراکز و پادگانهای اردوی آمریکا در خاک آن کشور به ۶۰۰۰ می‌رسد. اردوی آمریکا دارای بهترین تجهیزات هوشمند نظامی جهان برخودار است و در تمام چهان از هر لحاظ شماره یک به حساب  می رود. قدرت نظامی آمریکا مشتمل است از US Army، US Navy، US Air Force، US Marine Corps و US Nuclear Weapon.   

 

قدرت استخباراتی:  

سازمان استخباراتی آمریکا (CIA) همواره به عنوان شماره یک سازمان استخباراتی جهان تلقی می گردد. سازمان سیا بیشتر از ۸۰۰ پایگاه استخباراتی پایدار دارد و در تمام کشورهای جهان فعالیت دارد. گفته می شود که سازمان سیا توانایی زیر نظارت داشتن اکثر حرکات استخباراتی جهان را دارد.   

 

قدرت سیاسی:  

 آمریکا بدون تردید قدرت هژمونیک جهان بشمار می رود. در تمام جهان اندک کشورها وجود دارند که دربرابر اراده آمریکا اظهار مخالفت نمایند. کشورهای اروپایی، بریتانیا، استرالیا، نیوزلیند، و اکثریت کشورهای باقدرت آسیایی با سیاست آمریکا همگام قدم می زنند ومتحدین آمریکا می باشند. اکثر سازمانهای جهانی همانند سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی وغیره براساس اراده آمریکا رهبری می شوند. امریکا قدرت سیاسی شماره یک جهان بشمار می رود.   

 

قدرت اقتصادی:  

اقتصاد آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان را تشکیل می دهد. فقط اقتصاد  یک ایالات آمریکا مثلاً کالیفورنیا نیز بزرگتر است از اقتصاد فدراتیف روسیه است. اقتصاد روسیه حتی در جایگاه ده بزرگترین اقتصاد جهان نیز قرار نمی گیرد. ضمناٌ همه سیاست گذاری سازمانهای اقتصادی جهان در اختیار آمریکا  متحدین آن است. وضعیت اقتصادی روسیه آنقدر ضعیف است اگر روسیه دخیل جنگ  با آمریکا شود مردمش از فقر خواهند  هلاک شوند در حالیکه آمریکا دارای اقتصاد پایدار و  کارا است.  

 

این درحالی است فدراتیف روسیه در حال حاضر تقریباٌ در حدود ۹ کشور جهان پایگاه نظامی دارد که پایگاه های نظامی در سوریه، تاجیکستان، اوستیای جنوبی، اوکراین، قرقیزستان و قزاقستان از آن جمله هستند. روسیه دارای تجهیزات نظامی مدرن می باشد. اردوی بزرگ دارد که از روحیه ملی فوق العاده برخودار است. روسیه در جهان متحدین خیلی اندک دارد و در سطح سیاست بین الملل تاثیر گذاری چندانی ندارد. در کل یک کشور منزوی شده است و از اقتصاد ضعیف و شکننده برخوردار است.  

 

اکنون دیده شود که تنش بین آمریکا و روسیه به کجا می رسد لیکن طوری بنظر می رسد که هیچ یکی از کشورها جسارت حمله بر یک دیگر را نکنند. در این میان آقای ترامپ تصمیم حمله بر سوریه را بدون اجماع کانگرس اتخاذ نموده است که مورد نکوهش شدید کانگرس آن کشور قرار گرفته است. آنچه در این میان رنج آور است آن آغاز یک جنگ جدید نیست بلکه قربانی شدن یک کشور مظلوم اسلامی است که سالهااست همانند افغانستان و عراق شکار سیاست های ابر قدرتها گردیده است و هر روز دارند برای هیچ قربانی می دهند.  

 

با حرمت