تِروریسم یا تروریزم که در زبان دری از آن با وحشت‌افگنی، دهشت‌افگنی یا هراس‌افگنی می گوییم، معنی آنرا می دهد که شخصی و یا گروهی به استفاده از خشونت یا تهدید برای دستیابی به اهداف سیاسی خود، به استفاده از خشونت یا تهدید برای دستیابی به اهداف شخصی و غیره اهداف خود، از در خشونت، تهدید، وحشت‌افگنی، دهشت‌افگنی یا هراس‌افگنی پیش آید. البته، در شانزده سال افغانستان عزیز ما بعضی اوقات و یا در بعضی جا های از افغانستان اکثر اوقات، از آن جایی که تعریف دقیقی از اصطلح «تروريسم» در دست نبوده است، از این اصطلاح متاسفانه سو استفاده و یا استفاده ای افزاری نیز صورت گرفته است .

هر گاه ما تروریسم را به حیث یک پروسه و نه به حیث یک رویداد مد نظر بگیریم، بدون شک که در قبال اعمال و سلوک امروزی عطامحمد نور یک سلسله سوالاتی مطرح می گردند:

سوالی که در اینجا در عنوان این مطلب مطرح شده است، باید با دقت عمیق به جواب آن کوشید، زیرا مطلب فعلی خواهان یک جواب دقیق در این ارتباط می باشد.

سوال این است که آیا امروز، والی سابق بلخ عطامحمد نور یکی از عوامل تهدید جامعه ای ما، یکی از عوامل تهدید نظام نیم بند ما به‌ شمار نمی‌رود و نباید طبق قوانین مملکت، سیستم قضایی ما به حساب وی برسد و همچنان از وی حساب دقیق عایدات شانزده سال اخیر وی را، تناسب آن عایدات و سرمایه و ثروت فعلی وی را بصورت دقیق از وی بگیرد؟

سوال این است که آیا امروز، والی سابق بلخ عطامحمد نور برای پیشبرد اهداف خود از تروریسم که بخش آنرا وحشت‌افگنی، دهشت‌افگنی یا هراس‌افگنی تشکیل می دهد، استفاده نمی کند؟

سوال این است که آیا امروز، والی سابق بلخ عطامحمد نور و همقطارانش برای پیشبرد اهداف شخصی خود شان در بین جامعه ای ما، ایجاد "تهدید"، "وحشت" و"خوف" نمی کند؟

و سوال اخیر هم این است که، آیا از جمع مزدوران شناخته شده ای ایران در افغانستان امروز کسی است که به این اعمال غیر قانونی عطامحمد آشکارا و یا در خفیه لبیک نگوید؟

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما