بدون شک که رسیده گی به کوچکترین واحد های کاری ما، یکی از مسولیت های اساسی آگاهان ما را تشکیل می دهد!

اما در شرایطی که جنگها و جهالت ها گلوی مردم ما را می فشارد، آیا یک افغان با درک به اصطلاح شاخ نباید کشید، زمانی که در سوانح وزیر تحصیلات عالی مملکت خود بخواند، تکرار می شود: زمانی که در سوانح وزیر تحصیلات عالی مملکت خود، آنهم در صفحه ای رسمی وزارت تحصیلات عالی کشور ما نوشته شده باشد، که، وزیر تحصیلات عالی ما به حیث "کارد" نیز ایفای وظیفه نموده اند؟

واضعیست که همچو یک موضوعی مایه ای حیرت، تاسف و قهر هر افغان آگاهی می شود، زمانی که در صفحه ای رسمی وزارت تحصیلات عالی کشور ما نوشته شده باشد، که، وزیر تحصیلات عالی ما به حیث "کارد" نیز ایفای وظیفه نموده اند!

در صفحه ای انترنتی وزارت تحصیلات عالی مملکت ما، در بخش سوانح وزیر صاحب تحصیلات عالی ما چنین آمده است:

"سوانح سرپرست وزیر تحصیلات عالی

الحاج پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری فرزند مرحوم حبیب الله خواجه عمری درسال ۱۳۳۴ هـ ش دروالسوالی خواجه عمری ولایت غزنی دریک خانواده روشن فکر وتحصیل کرده چشم به جهان گشود.

تعلیمات ابتدائیه را درمکتب سید جمال الدین افغان، دوره متوسطه را درلیسه عالی حبیبیه و دوره عالی را درلیسه عالی تخنیک ثانوی کابل در سال ۱۳۵۲ هـ ش به پایه ی اکمال رسانده ودرسال ۱۳۵۳ هـ ش شامل پوهنحی انجینری پوهنتون کابل گردید.
دوکتور خواجه عمری بعداز اتمام دوره تحصیلی دررشته انجینری میخانیک درسال ۱۳۵۷ هـ ش شامل کارد علمی پوهنحی انجینری پوهنتون کابل گردیده که تا سال ۱۳۷۰ هـ ش با درجه عالی علمی پوهنمل وظیفه مقدس تدریس را به پیش برد. ..."

منبع: صفحه ای اصلی انترنتی وزارت تحصیلات عالی،
سوانح سرپرست وزیر تحصیلات عالی

https://mohe.gov.af/prs/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C

تبصره ای کوتاه: وزارت تحصیلات عالی مملکت، لطفاً هر چه زود تر جمله اغلاط املایی انشایی را در صفحات انترنتی و در جمله تولیدات کلتوری خود، باید از بین ببرد، زیرا موجودیت همچو اغلاطی نه تنها با عث سر افگنده گی وازرت محترم تحصیلات عالی مملکت می گردد، بلکه با عث قهر، مایه تاسف و سبب بروز نا رضایتی جمله مکتب خوانده های ما نیز می گردد!!!

امید در همچو وضعیت اساس و در عین حال بغرنج هموطنان آگاه ما در امر رسیده گی به همچو موضاعتی مهمی نیز کوتاهی از خود نشان ندهند!
---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما