امروز یک تعدادی به انوع مختلف خوهان آن اند، که، از نام لویه جرگه نیز استفاده و سو استفاده نمایند. حتی یک تعداد از کسانی که حتی نمی خواهند نام لویه جرگه را هم به شکل اصلی اش به زبان بیآورند، در پی آن برآمده اند که چطور از طریق همین کانال لویه جرگه خود را و خواسته های آشکار و پنهان خود را بر اریکه ای قدرت بچسپانند!

یک تعداد از چهره های شناخته شده، بدون داشت کدام صلاحیت قانونی، بدون داشتن کدام عزم راسخ در راستای صلح آفرینی، بدون داشتن کدام عزم راسخ در راستای مبارزه ای جدی با فساد اداری، میخواهند فقط با غوغا سالاری ها و سو استفاده از نام لویه جرگه آب را گِل آلود نمایند، تا آنکه ماهی مراد شان را به کف آرند!

بدون شک مردم افغانستان صلح، امنیت و ثبات می خواهند، مردم افغانستان عدالت اجتماعی، قانونیت و به آن اساس یک مبارزه ای جدی و شدید به مقابل فساد اداری می خواهند! اما سوال در این است که این همه کسانی که قَد و نیم قَد آواز های به اصطلاح لویه جرگه طلبی را به سُر و بی سُر سر کشیده اند، در اصل هرکدام چه می خواهند؟

هر گاه یک تعدادی واقعاً بخاطر آمدن صلح و ثبات در مملکت، به خاطر آمدن عدالت اجتماعی بهتر در مملکت آواز لویه جرگه طلبی را از صفای قلبش آواز می کشد، برای آگاهان ما قابل درک و فهم می باشد، اما زمانی که امروز دفعتاً کسانی آواز لویه جرگه طلبی را از حلقوم خویش به اهتزاز می آورند، که خود به قانون شکنی ها و نا گاره گی ها شهره شهر اند، باید با دقت تمام ببینیم که مقصد اصلی آنها چیست!

بدون شک هرگاه ریس جمهور علمگرا و صادق ما، لطف فرموده، در ارتباط دایر نمودن یک لویه جرگه ای که فقط و فقط بر دو موضوع معطوف باشد، غوری نمایند، از بخش صلاحیت های جناب ایشان می باشد:

دایر نمودن لویه جرگه صرف جهت تصمیم گیری در دو موضوع: ۱. صلح آفرینی ۲. مبارزه با فساد اداری.

اینکه در این دوره و همچنان در دوره ای بعدی، تمامی مردم ما، بلخصوص افراد مسلکی و صادق وطن همین ریس جمهور علمگرای ما را همراهی و همکاری صادقانه نمایند، تا صلح بین الفغانی، مبارزه با فساد اداری و تامین قانونیت و عدالت اجتماعی بر قرار گردد، به نفع همه ای مردم ما خواهد بود!

در این رابطه تقاضای مردم ما از جناب محترم ریس جمهور قبلی مملکت آقای حامد کرزی این می باشد، که، جناب ایشان نباید آله ای دست غوغا سالارانی شوند که مملکت را در هرج و مرج بیشتر می کشانند! خواهش مردم ما از جناب محترم ریس جمهور قبلی مملکت آقای حامد کرزی این است، که، جناب ایشان در همچو یک وضعیت بغرنج باید شانه به شانه با ریس جمهور فعلی ما جناب محترم دکتور اشرف غنی راه های معقول آمدن صلح و ثبات در کشور را جستجو فرمایند!

آقای حامد کرزی باید لطفاً در قدم اول مار های آستین را در کنار خود جا ندهند!

و من الله التوفیق

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما