بدون شک که پاکستان اسنادی معتبری در اختیار ندارد که نشان دهد که خط ناپذیرفته شده دیورند به اساس فیصله محکمه و یا مجامع بین المللی یک خط رسمی است.

بدون شک که پاکستان حق کار حصارکشی را در امتداد خط دیورند ندارد، که ندارد! و بدون شک که ما افغانها باید هر چه زودتر یک موقف واحد و اجماع ملی خود را در خصوص این خط منحوس و تحمیلی در سطوح مختلف جهانی به صورت علمی- عقلانی ابراز داریم!

بدون شک که به گفته ای جناب محترم ښاغلی عبدالغفور لیوال در ارتباط خط منحوس و تحمیلی دیورند "خاک تاریخی افغانستان به زور گرفته شده‎است و اگر گرفته می‎ شود به زور گرفته شود، این در محکمه گرفته نمی ‎شود، در ملل متحد گرفته نمی‎ شود در هیچ مراجع قانونی در جهان گرفته نمی‎ شود، اگر کسی آن را از خود می ‎سازد، فقط از راه قدرت، ملت افغانستان باید به این قدرت برسد."

اما قبل از همه ما باید در اینجا زور و قدرت قدرت، ملت افغانستان را پس از یک تعریف نسبتاً دقیق در ابعاد مختلفه ای آن مد نظر بگیریم، که در اینجا صرف به بُعد زور و قدرت فکری ملت افغانستان در این ارتباط یک تماس و مکث کوتاهی بر آن صورت می گیرد!

سوال در این جا از این قرار است، که، ما چطور در همچو شرایطی که داریم، از یک طرف امنیت، ثبات و رفاه مردم خود را تامین کنیم و از جانب دیگر خط منحوس و تحمیلی دیورند را به زباله دان تاریخ بیندازیم؟

بدون شک که انگلیس ها و یا دولت بریتانبا و روسیه ای تزاری خواستند افغانها و خاک افغانستان را که از آمو تا اباسین قرار داشت، در زد و بند هایش علایق اقتصادی روسیه ای تزاری و بریتانیای آن وقت، به دو پارچه تقسیم کنند‌، قسمی که تا امروز می بینیم، قادر به این کار نشده اند! اینکه چوته نظامیان پنجابی امروز می خواهند خود را به حیث مزدور انگلیس جلوه داده همان کار غیر عادلانه و عمل زشت ناتمام بادار خود را پیش ببرند، موضوعیست قابل غور دقیق!

یکی از چیز های که میتواند مشکل خط منحوس و تحمیلی دیورند را در خود حل کنُد، تشکیل یک کنفدراسیون افغانستان-پاکستان-هندوستان با در نظر داشت راه های ترازیتی به آسیای میانه، بلخصوص قرار داد تاپی با ترکمنستان و یا بقیه را های ترانزیتی مثلاً با کشور ازبکستان، با کشور تاجکستان میتواند برای افغانستان و نیز برای منطقه از نگاه تبادلات کالا های تجارتی مثمر و موثر بوده، همچنان در قدم اول مشکل امنیتی ما را رفع سازد!
ما افغانها نباید از نام کنفدراسیون ترس، کِرک و یا نفرت داشته باشیم، زیرا یک کنفدراسیون یک اتحاد معنی می دهد و اهداف یک کنفدراسیون مربوط به مواد قرار داد یک کنفدراسیون می شود!

بصورت مشخص از اجماع ملت افغانستان، از محترم ریس جمهور علمگرای افغانستان، از محترم ریس جمهور سابق افغانستان، از محترم احزاب سیاسی و جریان های سیاسی افغانستان، از محترم طالبان، از شخصیت های محترم افغانستان سوال صورت می گیرد که آیا ایجاد فکر و تدبیر یک طرح اساسی برای ایجاد یک کنفدراسیون سه مملکتی "افغانستان- پاکستان- هندوستان" مثلاً با مخفف "افغان-پ-هند"، و یا هم کنفدراسیونی با اشتراک "افغانستان- پاکستان- هندوستان و ترکمنستان" و یا هم کنفدراسیونی با اشتراک "افغانستان- پاکستان- هندوستان- ترکمنستان-ازبکستان-تاجکستان" جهت تامین امنیت و ثبات در افغانستان، جهت آبادی و اعمار اقتصاد افغانستان قابل تصور، قابل بحث، قابل غور و قابل ارزیابی های دقیق علمی بوده می تواند و به منفعت ملی ما انجامیده خواهد توانست و یا خیر؟

می گویند که افغانها در مکتب تامل فارغ ز صوت و حرف اند، لیک گر "جیب دل شگافند غواص بحر ژرفند" !

اصطلاح کنفدراسیون:
کنفدراسیون یک اصطلاح لاتین است که معنی "همبستگی" و یا هم "اتحاد" را می دهد.
به زبان انګلیسی: Confederation
به زبان المانی: Konföderation

کنفدراسیون اتحادیۀ از دو و یا چند کشور مستقل و خود مختار را گویند که با حفظ حاکمیت ملی خود، با حفظ استقلال خود، با حفظ منافع ملی خود برای نیل به بعضی اهداف و منافع ملی خود بر اساس قرار داد مطرح شده متمرکزانه و متحدانه کار نمایند.

مثلا: کنفدراسیون "امنیتی-تجارتی، ترانزیتی" و یا غیره کنفدراسیون ها.

کنفدراسیون بر خلاف فدراسیون، دارای یک قدرت مرکزی نیست که بر اتباع همه دولتهای متحد فرمانروا باشد، دولتهای عضو، در سیاست داخلی و خارجی خود آزادند. کشورهای عضو کنفدراسیون در روابط بین‌المللی به صورت کشورهای جداگانه و با سیاست خود حرکت می‌کنند اما جنگ را میان خود ناروا می‌دانند و آن را جایز نمی‌ شمارند. معمولاً قسمتی از وظایف دولت‌ های متحد به یک کمیته مرکزی واگذار می‌ گردد.

بدون شک ایجاد فکر و تدبیر یک طرح اساسی برای ایجاد یک کنفدراسیون سه مملکتی "افغانستان- پاکستان- هندوستان، و یا هم با اشتراک ترکمنستان-ازبکستان-تاجکستان تاجکستان در این کنفدراسیون، برای صلح، امنیت و ثبات، آبادی و اعمار اقتصاد افغانستان قابل تصور، بحث، غور و ارزیابی های دقیق علمی بوده می تواند و به منفعت ملی ما انجامیده خواهد توانست!

- در چوکات یک کنفدراسیون کار دقیق در ساحات پیوند اقتصادی و یا توصل راه های تجارتی هندوستان، پاکستان به اسیای میانه، و همچنان رسیدن نفت و ګاز اسیای میانه به هندوستان و پاکستان، از طریق افغانستان کوتاه ترین راه میباشد که هم به منفعت ملی افغانستان است و هم به منفعت ملی کشور های هندوستان، پاکستان، ترکمنستان و تاجکستان!

- در چوکات یک کنفدراسیون مبارزۀ مشترک با زرع، تولید و قاچاق مواد مخدر هم به منفعت ملی افغانستان است و هم به منفعت ملی کشور های هندوستان، پاکستان، ترکمنستان و تاجکستان!

- در صورتیکه همه کشور های خورد و بزرګ جهان و همچنان ملل متحد از درک بی امنیتی در منطقه و جهان می نالند و همه کشور های خورد و بزرګ جهان و همچنان ملل متحد پشتیبانی عمیق شانرا در راۀ به وجود اوردن امنیت در منطقه و جهان به کرات اعلان می دارند، پس مشکل در کجاست؟

آیا ما افغانها و یا دولت افغانستان حق ندارند که به سطح بین المللی و جهانی طرح ایجاد کنفدراسیونی را نماید؟
واضعیست که این حق مسلم ما است!

هر گاه پاکستان و هندوستان راه های تجارتی و همکاری های منطقوی را پیش گیرند، در قدم اول خود شان از شر قیل و قال بالای هم رهایی می یابند و در ضمن ما افغانها نیز از شر قیل و قال شان دیگر زخمی نخواهد شدیم!

اینکه بعد از تصمیم اجماع و پیشنهاد افغانها، مثلاٌ هندوستان در رابطه چه نظر خواهد داشت و یا اینکه چوته نظامیان پنجاب را کی و چطور به همچو اتحادی وادار خواهد ساخت، و یا اینکه همچو طرح کنفدراسیونی افغانی را در سطحی جهانی کی ها تقویت خواهد نمود، موضوعات بعدی بوده می توانند!

در صورت ایجاد همچو کنفدراسیونی هم ما افغانها به صورت صلح آمیز به رفاه می رسیم و هم جهان به تجارتش! پس مشکل در کجاست؟

امید افغانهای صادق و آگاۀ ما نظریات علمانۀ شانرا در این ضمینه ابراز فرمایند.

شناخت ما افغانها از یک موضوع، نظر به یک تقسیم بندیی سه بعد را میتواند دارا باشد.
١. بعد عقیدوی
٢. بعد علمی
٣. بعد فلسفی

هر گاه ما هر سه ابعاد شناخت خود را برای ایجاد همچو یک کنفدراسیونی معطوف داریم، هر سه ابعاد شناخت ما ایجاد همچو یک کنفدراسیونی را کوتاه ترین راه برای رسیدن ما به رفاه می خواند، نظر افغانهای صادق و آگاۀ در این رابطه چیست؟

آیا ما افغانها نمی توانیم مثلاً در کنار متباقی نکات مثبت همچو یک طرحی خط منحوس و تحمیلی دیورند را نیز با همچو یک "زور فکری" از میان برداریم؟

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما