د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

Afghanistan v UAE second one day Sharjah (24th Sept 2010)

 • Dscn4867
 • Dscn4868
 • Dscn4869
 • Dscn4870
 • Dscn4871
 • Dscn4873
 • Dscn4874
 • Dscn4876
 • Dscn4877
 • Dscn4879
 • Dscn4881
 • Dscn4884
 • Dscn4885
 • Dscn4887
 • Dscn4919
 • Dscn4950a
 • Dscn4869
 • Dscn4870
 • Dscn4868
 • Dscn4872
 • Dscn4874
 • Dscn4875
 • Dscn4876
 • Dscn4882
 • Dscn4893
 • Dscn4886
 • Dscn4878
 • Dscn4880
 • Dscn4885
 • Dscn4883
 • Dscn4890
 • Dscn4892
 • Dscn4894
 • Dscn4895
 • Dscn4903
 • Dscn4923
 • Dscn4906
 • Dscn4926
 • Dscn4938
 • Dscn4940
 • Dscn4927
 • Dscn4944
 • Dscn4946
 • Dscn4947
 • Dscn4945